Digibron.nl

Controle vanuit de lucht op verkeer Oostvaardersdijk

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 11 september 1980
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Regionaal)

LELYSTAD Het korps gemeentepolitie Lelystad zal vanaf heden verscherpr toezicht gaan uitoefenen op het verkeer op de Oostvaardersdijk tussen Lelystad en de Hollandse brug bij Muiden. Daarbij zullen helikopters en kleine vliegtuigen worden ingezet.

De reden voor dit verscherpte toezicht is het rijgedrag van een aantal weggebruikers dat anderen aanleiding heeft gegeven om te klagen bij de politie over de „onveiligheid" op de dijk.

De Oostvaardersdijk is een tweebaansweg die vrij intensief wordt bereden en surveillance op zo'n weg is alleen effectief als het gebeurt door zeer ervaren motorrijders. Surveillance uitsluitend met de auto helpt weinig gezien de geringe wendbaarheid op deze weg. Naast een verhoogde suveillance door de gemeentepolitie Lelystad zal de dienst Luchtvaart regelmatig met helikopters en kleine vliegtuigen boven de Oostvaardersdijk vliegen om met assistentie van op de dijk rijdende motoren en politieauto's weggebruikers die verkeersovertredingen begaan aan te houden en proces-verbaal op te maken.

De verkeersintensiteit op de Oostvaardersdijk is vrij hoog. Tellingen in december 1979 leverden in de avondspits een aantal voertuigen van 300 tot 350 per kwartier op. In de ochtendspits werd een aantal van ongeveer 300 per kwartier geteld. Het aantal ongevallen in 1979 bedroeg mensen juli 1980 74 en daarbij kwamen vier om het leven. Tot en met 31 bedroeg het aantal ongevallen 45 waarvan geen met dodelijke afloop. In augustus 1980 kwamen bij drie mensen ongevallen in totaal zes om het leven.