Digibron.nl

Menten moet half miljoen betalen aan veilinghuis

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 29 oktober 1980
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3   (Binnenland)

HAARLEM — De rechtbank in Haarlem heeft Pieter Menten in een civiele procedure veroordeeld tot betaling van 525.(X)0 gulden aan het Amsterdamse veilinghuis Sotheby Mak van Waay. Het veilinghuis had de procedure in 1977 tegen Menten aangespannen, omdat deze weigerde de kosten te betalen die een jaar eerder waren gemaakt voor de voorbereiding van een schilderijenveiling uit het bezit van Menten. Het bedrag omvat behalve de kosten van de voorbereiding ook de kosten van bewaring van de schilderijen en een oude schuld van een paar ton die Menten nog aan Sotheby Mak van Waay heeft.

De veiling, die aanleidng werd tot een nieuw onderzoek naar de beschuldigingen van oorlogsmisdrijven tegen Menten, zou in juni 1976 worden gehouden, maar ging wegens protesten niet door. Menten heeft steeds gewei1 Het weer vin vinmorgcn 7 uur 1 Weer 1 Station Amsterdam 1 De Bilt 1 Deelen 1 Eelde 1 Eindhoven 1 Den Helder 1 Rotterdam 1 Twente 1 Vlissingen 1 Zd. Limburg 1 Aberdeen 1 Athene 1 Barcelona 1 Berlijn 1 Bordeaux 1 Brussel 1 Frankfort 1 Geneve 1 Helsinki 1 -0 Innsbruck 1 Klagenfurt 1 Kopenhagen 1 Lissabon 1 Locarno 1 Londen 1 Luxemburg 1 M adrid 1 Malaga 1 Mallorca 1 München Nice Oslo 1 Parijs 1 Rome 1 Split 1 Stockholm Wenen 1 Zurich 1 Casablanca

15 gr. 1 Istanbul 1 Las Palmas 1 Beiroet Tel-Aviv Tunis half bewolkt half bewolkt onbewolkt regenbui onbewolkt zwaar bew. half bewolkt half bewolkt licht bew. zwaar bew. zwaar bew. half bewolkt licht bew. regen geheel bew. licht bew. zwaar bew. onbewolkt geheel bew. licht bew. mist regen onbewolkt licht bew. licht bew. zwaar bew. onbewolkt niet ontvangen mist onbewolkt licht bew. geheel bew. regen mist onbewolkt regen zwaar bew. onbewolkt Temp llgr 1 lOgr 1 'gr 10 gr llgr 1 llgr 1 llgr 1 10 gr 1 llgr 10 gr Bgr 15 gr 12 gr 1 llgr 1 10 gr 1 10 gr 10 gr 4 gr 1 Obew 1 Igr -Ogr 1 10 gr 1 13 gr 1 Igr 1 7g 12 gr 1 8 gr 6 gr 1 7 gr 1 10 gr 1 3gr I2g 1 8 gr 9gr Og 4gr 1 6gr 1 zwaar Blancazwaar 1 bew 1 half bewolkt onbewolkt niet ontvangen onbewolkt onbewolkt lOg 1 20g 1 ISg.i 12g.l gerd de kosten de betalen, omdat naar zijn mening Sotheby de veiling gewoon had moeten houden.

Het veilinghuis liet destijds beslag leggen op de schilderijen.

We begrijpen dat onze puzzelaars ontzettend benieuwd zijn naar de prijswinnaars. Daarom: Ie prijs 2e prijs 3e prijs 4e prijs 5eprijs6e prijs 7e prijs 8e prijs 9e prijs 10e prijs 11e prijs

MOL KLEDING

dames, heren en kinderkleding DORPSSTRAAT35; KRAB8ENDUKE TELEFOON: 01131 2784 T. S. te A. verwoordde het zo: „Het gebons veel inspanning, en dit hebben w'ondervonden: De rebua heqft on» nog te meer aan het RD verbonden. Wat betreft de vraag die le'elke dag boven de rebus vonden, Twee waren er uit ons gezin die in de rebtts stonden." 12e prijs 13e prijs 14e prijs 20e prijs • 21e prijs • 22e prijs • 23e prijs • 24e prijs