Digibron.nl

Oude wijken willen zelf migrantenbeleid

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 14 november 1980
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4   (Regionaal)

ROTTERDAM — De oude wijken in Rotterdam gaan gi zamenlijk voorwaarden opstellen waaraan naar hun oorde liet gemeentelijk migrantenbeleid moet voldoen. Volgens ec woordvoerder is dat noodzakelijk omdat de wijken de g meentelijke plannen onvoldoende vinden.

De aanbevelingen die de, gemeente heeft geformuleerd in het vorige maand gepresenteerde gevolg op de nota „Leegloop en toeloop" en die onder andere tot doel hebben de migranten beter over de stad te verspreiden vindt men uitermate zwak. „De toenemende spanningen in veel oude buurten tussen de oorspronkelijke bevolking en de migranten maken het npodzakelijk dat er snel maatregelen wwden genomen om daar een betere samenleving te krijgen", aldus de woordvoerder. De beleidsaanbevelingen van de oude wijken zullen vooral gaan in de richting van het aanpakken van woningbouwcorporaties en particuliere huiseigenaren en het tegengaan van de verkoop van goedkope woningen. De wijken vinden dat absoluut noodzakelijk wil de door de gemeente voorgestane spreiding van buitenlanders over alle Rotterdamse wijken een kans van slagen hebben. in de Rotterdamse wijken te beperken tot zeventien. Zo'n maatregel zou volgens de wethouder kunnen leiden tot een oplossing van de problemen in die wijken waar momenteel veel hogere concentraties buitenlanders voorkomen, voorbeelden daarvan zijn Crooswijk en het Oude Westen, waar meer dan dertig procent van de bevolking uit buitenlanders bestaat.

Percentage
Het vervolg op de nota „Leegloop en toeloop" zal volgende week donderdag in de Rotterdamse gemeenteraad worden behandeld. Wethoudw J. van der Ploeg zal dan onder andere voorstellen om het percentage buitenlanders in de Rotterdamse wijken te beperken tot zeventien. Zo'n maatregel zou volgens de wethouder kunnen leiden tot een oplossing van de problemen in die wijken waar momenteel veel hogere concentraties buitenlanders voorkomen, voorbeelden daarvan zijn Crooswijk en het Oude Westen, waar meer dan dertig procent van de bevolking uit buitenlanders bestaat.

Nietszeggend
Over het vervolg op de nota „Leegloop en toeloop", waarin het Rotterdamse gemeentebestuur beleidsvoornemens aangeeft om de migranten problematiek op te lossen, zeggen de wijken onder andere dat het een nietszeggend en vaag stuk is. „De gemeente doet net of er sprake is van een nieuw probleem, terwijl in sommige oude wijken al tien jaar lang geen goede samenwerking mogelijk is. Men gaat niet veel verder dan het constateren dat er problemen zijn", aldus de woordvoerder van de gezamenlijk oude wijken. Naar zijn oordeel willen de wijken liever niet meer praten over de nota zelf en over concentratiepercentages, maar met de gemeente afspraken maken over een goede en snelle aanpak van de migrantenproblematiek.