Digibron.nl

Poolse boeren mogen geen vakbond vormen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 11 februari 1981
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5   (Buitenland)

WARSCHAU — Het Poolse hooggerechtshof heeft dinsdag de eis van Poolse boeren tot officiële registratie van hun onafhankelijke vakbond „Solidariteit-platteland" afgewezen maar de deur opengelaten voor registratie van de boeren als „vereniging".

De leider van de onafhankelijke vakbond „Solidariteit, Lech Walesa, kenschetste de uitspraak als een „gelijkspel" en sprak zich uit tegen nieuwe stakingen. Eerder had Solidariteit gedreigd met stakingen in het hele land in geval van een negatief besluit. De leider van Solidariteit-platteland, Zdzyslaw Ostatek, noemde het besluit van het hooggerechtshof „niet wat we hadden verwacht, maar ook niet slecht".

Waarnemers hadden een uitspraak van het hoog[gerechtshof ten gunste van „Solidariteit-platteland" al onwaarschijnlijk geacht na een toespraak die partijleider Kania maandagavond hield aan het slot van de plenaire zitting van het Centrale Comité. In deze toepsraak, die dinsdag door de Poolse radio werd uitgezonden, riep Kania alle boeren op de pogingen te staken die een eind willen maken aan het socialistische bewind in Polen. Kania zei in zijn harde rede overigens ook dat alle akkoorden tussen de arbeiders en de staat „onmiddellijk" moeten worden uitgevoerd „omdat dat het middel is om net vertrouwen in onze daden te herwinnen".

Tevredenheid

Het Hof erkent in zijn b^luit dat particuliere boeren het recht hebben zich te organiseren, maar zegt tevens dat zij geen vakbonden kunnen vormen omdat zij geen „werknemers" zijn. Het hooggerechtshof memoreert in het vonnis de mogelijkheid dat de boeren zich wenden tot de gemeentelijke autoriteiten van Warschau om zich als vereniging te laten registreren. Alhoewel de tien miljoen teden tellende bond Solidariteit had gedreigd met stakingsacties in het hele land in geval van een voor de boeren ongunstige uitspraak, toonden leiders van de vakbond zich tevreden. De leider van Solidariteit-platteland, Zdzyslaw Ostatek, noemde het zelfs een „overwinning" dat het hof heeft erkend dat boeren zich mogen organiseren. Lech Walesa verklaarde dat Solidariteitplatteland zich nu zeker als vereniging moet laten registreren. „We vertrouwen erop dat de nieuwe wet op de vakbonden de zaak van de boeren oplost".

Geen lés marxisme

Studenten aan de universiteit van Lodz hebben gezegd dat hun leiders nog altijd geen akkoord hebben bereikt met regeringsonderhandelaars. De studenten, die onder meer afschaffing willen van het vak marxisme, houden al geruime tijd de universiteitsgebouwen bezet en hebben intussen steun gekregen van collega's in Poznan en Warschau.

Wel tot een akkoord kwam het dinsdag tussen de regering en stakers in de provincie Jeleiüa Gora. Het akkoord met de stakers, dat komt na een actie van twee dagen, houdt in dat een sanatorium van de partij gebruikt gaat worden als ziekenhuis totdat de bouw van een ziekenhuis is voltooid. Er zal onmiddellijk worden begonnen met de bouw van twee gelrauwen, die in 1984 moeten zijn voltooid.