Digibron.nl

.hier 150 woningen te bouwen.

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 12 februari 1981
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4   (Regionaal)

-• Dit staat in een woensdag gepublitceerd rapport van de gemeentelijke afdeling Hinderwet en milieuzaken van ;Utrecht. ' Het rapport adviseert de gemeente om het park schoon te maken met de zogenaamde tlotatiemethode, waarj^óor het vuil van de grond wordt gescheiden door toevoeging van chemicalieen en door beluchting. Voordeel van deze zeer nieuwe methode is, dat zowel grond als grondwater gelijktijdig kunnen worden gereinigd en dat dit in het park kan gebeuren. park werden in mei 1980 gedaan na een tip van een Utrechter, die vroeger gewerkt heeft bij een drukkerij. Deze drukkerij heeft tienduizenden liters van het giftige tolueen illegaal in het park gedumpt. Tijdens onderzoekingen in het park, waarbij honderden bodem- en grondwatermonsters werden geanalyseerd, bleek er bovendien onaanvaardbaar veel ander gif in de grond en in het water te zitten, waaronder carbolineum, benzeen en naftaleen.

Deze en andere giftige stoffen blijken vooral afkomstig van een voormalige opslag van de gemeentelijke reinigingsdienst en van de gemeentelijke gasfabriek, die van 1860 tot 1960 in het park heeft gestaan. De geplande woningbouw in het Griftpark is inmiddels maanden achter op het schema. Het park is voor het publiek afgesloten, evenals een daarin gelegen speelplaats.