Digibron.nl

Centrale Borssele weer in bedrijf

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 11 maart 1981
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4   (Regionaal)

BORSSELE — De kerncentrale Borssele is maandagochtend weer op vol vermogen op het elektriciteitsnet gekomen. Dit heeft de PZEM dinsdag meegedeeld. De centrale is vier dagen later in bedrijf ge-

komen dan volgens het tevoren opgestelde schema was gepland.

De centrale heeft nu haar zevende splijtstofwisselingsperiode achter de rug en is daarmee haar achtste bedrijfsjaar ingegaan. Tijdens de periode van stilstand zijn ook revisie- en controlewerkzaamheden uitgevoerd. In beide stoomgeneratoren zijn bijvoorbeeld 41 U-vormige buisjes, die tot de warmtewisselaar behoren, afgestopt omdat ze waren aangetast door chemicaliën in het water. De warmtewisselaar telt in totaal achtduizend van die buisjes. Bij de volgende splijtstofwisseling, in januari 1982, wordteen nieuwe condensor van titanium geplaatst. De PZEM hoopt dat daarmee de aantasting van de buisjes voorgoed tot het verleden zal behoren.

Hoogste

In het bedrijfsjaar tussen de laatste en de voorlaatste splijtstofwisseling heeft de kerncentrale Borssele een bedrijfstijd van 91 procent behaald, aldus de PZEM, die eigenaresse is van de centrale. Volgens een zojuist gepubliceerd overzicht van bedrijfstijden van kerncentrales in de hele wereld heeft de centrale van Borssele de hoogste bedrijfstijd van alle met lichtwaterreactoren werkende centrales ter wereld behaald.

Nu de kerncentrale weer energie levert, zal de PZEM de twee conventionele centrales in Borssele voor enige tijd stilleggen voor het uitvoeren van reparaties en inspecties. Een centrale wordt gedurende vier weken stilgezet en de andere voor een week, begin april. In die week ontvangt Zeeland alleen stroom van de kerncentrale en van het landelijk koppelnet.