Digibron.nl

Actie kerken voor christen-Turken

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 1 mei 1981
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4   (Kerkelijk Leven)

AMERSFOORT — De Raad van Kerken vraagt de aangesloten kerken financiële steun te verlenen aan emigratieplannen van christen-Turken die met uitzetting worden bedreigd. Dit verzoek maakt deel uit van een plan van actie dat de Raad van Kerken heeft voorgelegd aan mevr. mr. E. A. Haars, staatssecretaris van Justitie. Onderdeel van dit plan is verder een verzoek aan de Wereldraad van Kerken spoedig door politieke druk op Turkije en hulpverlening in Turkije bij te dragen aan verbetering van het lot van de christenen daar.

Verder zal de Raad aan de Wereldraad vragen zich te wenden tot de hoge commissaris voor de vluchtelingen in Geneve om daar de betreffende problematiek opnieuw voor te leggen. Zelf zal de Raad contact opnemen met de vertegenwoordiger van de hoge commissaris voor de vluchtelingen in Nederland.

Tenslotte zal de Raad van Kerken er bij de Wereldraad op aandringen om emigratiepogingen van in Nederland vastgelopen asielzoekers krachtig te ondersteunen en daarvoor dringend hulp te vragen aan lid-kerken en nationale en regionale raden van kerken van de voor emigratie in aanmerking komende landen en regio's. De Raad denkt daarbij aan de Verenigde Staten, Canada, Australië en Latijns-Amerika.

Aan de eigen lid-kerken vraagt de Raad van Kerken de buitenlandse kerken en kerkelijke organisaties te betrekken bij de oplossing van deze problematiek door het verkrijgen van emigratiemogelijkheden. Ook vraagt de Raad aan de lidkerken de gemeenten en parochies te informeren over de situatie van de christen-Turken en zich te blijven inzetten voor een royaler toelatingsbeleid.

De Raad van Kerken is van plan binnenkort de minister van Buitenlandse zaken te vragen in overleg te treden met de Turkse regering ten aanzien van de handhaving van de rechten van christelijke minderheden in Turkije. Het ondermijnen van de rechten van de Armeniërs en het niet toekennen van rechten aan de Syrisch-orthodoxen zouden daarbij aan de orde moeten komen.

Aan de Turkse Overheid zou, aldus de Raad van Kerken, gevraagd moeten worden de Syrisch-Orthodoxe Kerk te erkennen.