Digibron.nl

V en D en Van Reeuwijk bespreken samenwerking

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 25 mei 1981
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 7   (Onbekend)

AMSTERDAM — Vroom en Dreesmann BV en NV Maatschappij voor Woninginrichting Van Reeuwijk voeren besprekingen over een mogelijke samenwerking. Bij Van Reeuwijk werken circa 290 mensen. Vakbonden, ministerie van EZ en de SER-fusiecommissie zijn geïnformeerd. De ondernemingsraden is gevraagd advies uit te brengen, zo heeft V en D bekendgemaakt.

Volgens een woordvoerder van V en D is het nog niet te zeggen in welke vorm van samenwerking de besprekingen zullen uitmonden, een algehele fusie via een bod op de aandelen van Van Reeuwijk of een andere vorm van samenwerking. Ook over eventuele gevolgen voor het personeel van Van Reeuwijk kon hij nog niets zeggen.

Van Reeuwijk exploiteert zelf en via haar dochters meubeltoonzalen in een aantal plaatsen onder de namen van Van Reeuwijk, Mondiledc, Insaid, Woonstad en Meubidick. wijk verdubbeld. Daardoor daalde het belang van V en D tot 25 pet. In- de loop van de tijd is dit weer aangegroeid tot 40 pet., vermoedelijk via aankoop op de beurs.

Intussen heeft Van Reeuwijk in 1980 verlies geleden. Hoeveel is nog niet bekend omdat het jaarverslag nog niet is verschenen. In 19V9 werd een winst bereikt van een half miljoen gulden waaruit ƒ 1 per aandeel van ƒ 20 aan dividend werd uitgekeerd. Het geplaatste aandelenkapitaal bedroeg eind 1979 ƒ3.884.000. ,