Digibron.nl

Velsen bereidt zich op demonstratie voor

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 1 september 1981
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3   (Binnenland)

VELSEN — Dé normale gang van het maatschappelijk leven zal moeten worden gehandhaafd. Daar valt ook onder het recht op demonstratie. Onder alle omstandigheden zal worden gestreefd naar het vermijden van geweld.

Zo vatten burgemeester P. J. Molendijk en zijn commissaris van politie S. Molenaar maandag op een persconferentie het beleid samen dat zij de komende dagen denken te gaan, voeren bij de overslag van radio-actief afval in de havan van IJmuiden er daarbij van uit dat door partijen een klimaat wordt geschapen waarbij zinvol overleg mogelijk is. Voorts gaat het bestuur er van uit dat bij het zoeken naar oplossingen ook de andere vakbonden worden betrokken.

De hoofddirectie van het GAK heeft inmiddels laten weten aan de oproep van het bestuur gehoor te zullen geven. De GAK-woordvoerder kon nog niet zeggen wie die „derden" zou reden moeten zijn die moeten helpen bij oplossing van de problemen bij het GAK. Te denken valt bijvoorbeeld aan bemiddelaars maar iets concreets is daarover nog niet te zeggen, aldus de GAK-woordvoerder. (gemeente Velsen). De verwachte menselijke blokkades, zo verduidelijkten zij, zullen op geweldloze wijze worden opgeruimd. Dat houdt in het optillen en wegsiepen van de demonstranten. In eerste instantie zal dit gedaan worden door agenten in gewoon uniform. Pas als dat niet lukt, wordt de mobiele eenheid ingezet. Overigens bleek burgemeester Molendijk van mening dat menselijke blokkades niet als een geweldloze manier van actievoeren kunnen worden aangevoerd.

Eindstation

De gemeente Velsen is het eindstation van de route die begint in Petten, waar het energieonderzoekcentrum nederland (ECN) is gevestigd. Daar is licht radioactief afval verzameld. Het gaat om hoeveelheden „huishoudelijk afval" zoals injectienaalden en reageerbuisjes, die in beton zijn verpakt. Het transport over de weg voert door elf gemeenten. De rijkspolitie is verantwoordelijk voor het verloop van het transport. Volgens Molendijk is het beleid ook in deze gemeente gericht op geweldloos optreden tegen actievoerders.

In Velsen zijn per etmaal 700 politiemannen beschikbaar. Zestig procent daarvan bestaat uit leden van de mobiele eenheid. Het grootste gedeelte van deze politiemacht is afkonistig van buiten de gemeente Velsen. In de haven van IJmuiden liggen twee sleepboten van de marine paraat.