Digibron.nl

Moskou twijfelt aan bedoelingenAmerika

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 30 november 1981
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5   (Buitenland)

MOSKOU — Aan de vooravond van het Amerikaans-Russi- repubuek middeUange-afstandwasche wapenoverleg in Geneve heeft Moskou zondag ernstige &drnm"u™rost^^' ^'* ^'°" twijfels geuit aan de Amerikaanse bedoelingen. Terwijl de Hij zei dat het een misvatting is dat Sovjet-Unie streeft naar consolidering van het bestaande mi- bewapening tegen de zin van de vrelitaire evenwicht tussen NAVO en Warschaupact, is Was- bufkTr^rtS l°"tig„"; hmgton uit op militair overwicht, zo schreef de adjunct- Schmidt heeft de Duitse regering ook hoofdredacteurvan het persbureau TASS, Anatoli Krasikov d^t^n'SrtlySzynSe"

m een voorbeschouwmg.

Hij acht het Geneefse overleg van bijzonder groot belang omdat het resultaat ofwel zal leiden tot een vermindering of een vergroting van de dreiging van een conflict „dat de oude wereld van de kaart zal kunnen vegen".

Een meerderheid van de Westerse leiders heeft openlijk verklaard overtuigd te zijn van de oprechtheid van het Sovjet-streven naar vermindering van de nucleaire bewapening in Europa, aldus Krasikov. Maar mensen in de Sovjet-Unie zijn er niet zeker van dat hetzelfde gezegd kan worden van de Verenigde Staten, zo meent hij,

,,VS willen impasse*'

Zich beroepend op Westeuropese politieke waarnemers schreef Krasikov dat er aanwijzingen zijn dat de Verenigde Staten de Geneefse besprekingen in een impasse willen sturen. Daarmee zou een voorwendsel voorhanden zijn om toch door te gaan met de modernisering van de raketten voor de middellange afstand in Europa.

De Sovjet-leider Leonid Brezjnjev heeft in tegenstelling tot president Rèagan een „echte nul-optie" op tafel gelegd, aldus Krasikov. Brezjnjev heeft voorgesteld dat beide kanten afzien van alle typen kernwapens voor de middellange afstand in Europa, een „nul-optie" die ook de zogenaamde Amerikaanse „vooruitgeschoven wapensystemen" (aan boord van schepen en vliegtuigen) en de Engelse en Franse kernwapens omvat. In president Reagans „nul-optie" zal de NAVO afzien van het plaatsen van de Kruisraketten en Pershing-raketten als de Sovjet-Unie haar SS-20 raketten en ook haar SS-4 en SS-.5 raketten, die een korter bereik hebben, ontmantelt.

Westerse diplomaten in Moskou menen dat het Kremlin ondanks de publieke afwijzingen toch belangstelling heeft voor Reagans voorstel. Ze menen dat de Sovjet-Unie waarschijnlijk Wel bereid is in Genèye tot zaken te komen.

Schmidt hoopvol

De Westduitse bondskanselier, Helmut Schmidt, twijfelt niet aan de bereidheid van de Sovjet-Unie serieus over de beperking van het aantal middellange-afstandsraketten in Europa te onderhandelen. Een dag voor het begin van de Amerikaans-Russische besprekingen over deze wapens in Geneve verklaarde Schmidt zondag voor de Westduitse radio dat de Russen heel goed hebben begrepen dat vanaf het einde van 1983 in de bondsbesprekingen tot een resultaat te komen. landse veiligheidsdienst. Verder