Digibron.nl

Rotterdamse graanmarkt

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 18 januari 1982
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 9   (Financiën en Economie)

ROTTERDAM — De prijzen van de meeste veevoedergrondstoffen zijn de afgelopen week fiks in prijs gestegen. Een gunstige omstandigheid hierbij is dat de veehouders momenteel een prima prijs VOO?: de melk ontvangen. Zo kunnen de prijzen uiteindelijk wel betaald worden. De varkenshouderij heeft het iets minder, maar ook hier zijn de resultaten nog niet slecht te noemen.

(Overzicht door fa. A. Makkreel)

De zeer vaste US dollar veroorzaakte mede de prijsverhogingen en ook het vriezende weer maakte een prima stemming op de markt.

Amerikaanse mais af Rotterdams pand gaat iedere dag weg. Ook voor disponibele Franse mais waren er kopers te vinden. Gerst moest duur betaald worden en ook voor haver weten de houders de prijs te vragen. Hollandse tarwe ruimt wat op.

Verschillen

Op de veekoekenmarkt waren de verschillen erg groot. In het bijzonder waren de glutenprijzen aan een sterke verhoging onderhevig en met verleden week scheelt dit op de boorvrij botenprijs ongeveer ƒ 2,75 per 100 kg. Men verwacht een krapte in de aanvoeren. De grote hiaten zullen echter pas in februari gaan vallen. Op mei/augustus p.e. waren de prijzen ook wel hoger, maar dit was meer een valuta kwestie.

Cocos is ook erg prijzig geworden en de premie die voor loco schilfers en schrootpellets betaald moest worden, is erg groot geworden. Eind januari komen er weer wat boten aan. Afladingen trokken mede aan; ook zijn er alweer offertes op de komende zomer.

Lijnschilfers werden eindelijk aangediend op december aflading en dit betekende de druppel op de bekende gloeiende plaat. Januari en februari zijn al wat schappelijker te koop. In hjnschroot is het grote loco areaal ook wat kleiner geworden met oplopende noteringen. Op aflading ook hier door de dollar hogere vraagprijzen.

Meer aan bod

Palmpitschilfers komen steeds meer aan bod door de hoge cocosprijzen. Goede omzetten uit boten en op termijn zijn te melden.

Soyaschroot was in dè markt ndig tamelijk geschikt te noemen en nu de andere grondstoffen zo oplopen kwam ook hier plotseling de vraag opdagen. Een iets vaster Chicago was wel niet de grote veroorzaker van hogere prijzen maar meer de sterk opkomende vraag naar januari en februari leverbare soya. Ook boten USA soya werden vlot afgedaan. Offertes op mei/oktober levering werden nu weer interessant bevonden.

Tarwegries was niet dik gezaaid en loco posten werden direct uit de markt genomen. Op levering wordt de pap hier niet zo heet gegeten. Mais en rijstevoermeelpellets zijn wat duurder geworden. ^

Tapiocaprijzen rijzen momenteel de pot uit en bij twee maanden geleden is ook hier een verschil van zeker ƒ 5,- merkbaar uit boten en ƒ 4,- op termijn. Echter is tapioca nog niet duur te noemen. Lucerne veranderde niets bij geringe vraag. Hollandse pulpbrokjes blijven voor geschikte prijzen geoffreerd. Duitse en Franse doen daarboven een premie w^t de vraag naar inlandse pulp deed toenemen. Ook citrus sprak hierbij een hartig woordje mee. Berichten over vorst in Florida deden de prijzen sjerk oplopen en het gehele citrusniveau is heel wat hoger geworden. Gelukkig voor velen die nu eens winst maakten.