Digibron.nl

Bahrein is zorgenkind van Arabische landen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 6 februari 1982
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6 (Onbekend)

MANAMA-BAHREIN — Het vrolijke ellandstaatje, het speelterrein van de oliesjeiks en het snel opkomende centrum van de geldwereld. Is het zorgenkind geworden van Saoedi-Arabië en andere conservatieve Arabische landen, die zich gesteld zien tegenover een steeds militanter optredend Iran.

Toen in december in Bahrein 60 militante islamieten werden gearresteerd, werden de angsten bewaarheid dat de Iraanse activisten gereed waren om de dreigementen van ayatollah RuhoUah Khomeini uit te voeren: de export van diens fundamentalistische revolutie.

Bij de bekendmaking voor de Bahreinse regering dat 45 Bahreiners en 15 andere Arabieren waren gearresteerd, werd vermeld dat de mannen hadden bekend te zijn opgeleid in Iran om het startsein te geven voor een algemene opstand tegen de heerser van het eiland, sjeik Isa Bin Salman al Khalifa. Na zijn val zou de „islamitische republiek Bahrein" worden uitgeroepen.

Hoewel Iran de beschuldigingen officieel ontkende, bevestigde de mislukte staatsgreep opnieuw de noodzaak van samenwerking van de zes conservatieve staten aan de zuidkust van de Perzische Golf op het gebied van de gezamelijke veiligheid. In mei 1981, aclit maanden na het uitbreken van de oorlog tussen Iran en Irak, richtten Saoedi-Arabië, Bahrein, Koeweit, Katar, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman de Gulf Cooperation Council (de samenwerkingsraad voor de Perzisch Golf) op, de GCC. De organisatie werd een Arabische versie van de Europese gemeenschap genoemd.

Veiligheid

De laatste tijd wordt er echter voornamelijk gepraat over veiligheidsaangelegenheden. Eind januari vergaderden de ministers van defensie en in februari volgt een bijeenkomst van de ministers van binnenlandse zaken, de hoofden van de politie. „De sji'itische moslims in Bahrein en de andere Golfstaten worden gebruikt door het regime in Iran. Ze worden getraind in de omgang met wapens en dan teruggestuurd naar hun land om een chaos te veroorzaken en de orde te verstoren", zei de Bahreinse premier, Sjeik Khalifa Bin Salman al Khalifa in een interview dat op 23 januari werd gej)ubliceerd in het in Parijs verschijnende tijdschrift Al-Mustaqbal.

„Het is noodzakelijk dat wij een strategisch samenwerkingsverband vormen om dit gevaar het hoofd te bieden", zei de premier. Enkele dagen na de mislukte staatsgreep tekenden de Saoedis en de Bahreiners een wederzijds veiligheidsverdrag en riepen zij de andere Golfstaten op ook te tekenen. Sjeik Khalifa drong er bij alle Arabische landen op aan alle handel met Iran te verbieden.

Hoe ver de Arabische landen aan de Perzische Golf zullen kunnen gaan met hun reacties op de Iraanse uitdaging is niet duidelijk. Maar nu de rollen in de oorlog tussen Iran en Irak zijn omgedraaid en in Bahrein een staatsgreep mislukte, is de toon van de door de staat geleide pers ten aanzien van Iran strijdbaarder geworden.

Dit lijkt te duiden op meer openlijke steun aan Irak in de oorlog. De Golfstaten hebben volgens de kranten al voor 40 tot 75 miljard gulden steun verleend aan Irak. Economisch gezien zijn de GCC-landen ijzersterk. Zij produceren ongeveer 25 procent van alle olie buiten de communistische wereld, met een waarde van ongeveer 375 miljard gulden per jaar. Volgens de Centrale Bank van Koeweit, bedroegen de activa van de GCC-partners eind 1981 in totaal 235 miljard gulden.

Behalve bij het steunen van" Irak, zal het voor de GCC moeilijk zijn om zijn economische macht te gebruiken tegen Iran. Sinds de revolutie is de handel mei Iran, door de strengere controle daar, tot een minimum teruggelopen. Militair gezien zijn de GCC-landen veel zwakker dan Iran. De legers tellen samen 1.34.000 manschappen die geen enkele ervaring hebben. Het Iraanse leger is tweemaal zo groot. Van de zes GCC-landen is Bahrein het meest voor de hand liggende, doelwit vopr. Iraanse pogingen om de Islamitische revolutie te verbreiden. Tot 1970 eiste Iran het bestuur over Nahrein voor zich op In 1971 werd het land onafhankelijk van Groot-Brittannië.