Digibron.nl

PHIDKl

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 11 februari 1982
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 13 (Onbekend)

wol- en handwerlaspeciaalzaak

Lange Kerkstraat 38 - Goes ^ Telefoon 01100-28154 Gedenkt uw voorganger Ds. Zandt 34>95 Bijeen vergaard Ds. Joh. v.d. Poel 25i50 A.v.dVelde 47.50 In de ruimte gesteld kerkgeschiedenis van de ger. gem. van Dordrecht 22.50 Honderd jaar ger. gem. te Goes 26.50

den 59.50