Digibron.nl

Water stijgt minima tot aan de lippen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 2 december 1982
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6 (Onbekend)

DEN HAAG — Als het parlement de plannen van de regering voor de huren en de bijkomende woonlasten goedkeurt, dan kan het rekenen op grote sociale onrust onder huurders met minimum-inkomens in vooral de grote steden.

Op een hoorzitting woensdag van de vaste Kamercommissie voor volkshuisvesting hebben vertegenwoordigers van tal van organisaties, die de belangen van huurders behartigen, de parlementariërs op vaak emotionele wijze duidelijk gemaakt hoezeer het water de huishoudens met de laagste inkomens tot aan de lippen is gestegen.

Volgens gegevens van bewonersorganisaties is de achterstand in de betaling van de huur in Amsterdam inmiddels opgelopen tot 11,6 miljoen gulden, lp Rotterdam bedraagt de huurachterstand thans acht miljoen gulden.

In de Haagse Schilderswijk, een van de belangrijkste „probleembuurten" in Nederland, leeft 65 procent van de bewoners van een gerenoveerde woning van een uitkering. Ruim de helft in die wijk heeft een minimum-inkomen, terwijl 88 procent onder het modale niveau zit (ongeveer 36.000 gulden bruto per jaar inclusief vakantiegeld en kinderbijslag).

De bewonersorganisaties hebben de kamerleden voorgehouden dat de minima in de saneringswijken gemiddeld veertig procent van hun nettoinkomen aan woonlasten kwijt zijn als zij eenmaal in een gerenoveerde woning zitten. In sommige gevallen moeten zij de helft van hun inkomen aan huur en andere woonlasten betalen.

Volgens drs. B. G. A. Kempen, die op de hoorzitting sprak namens de nationale woningraad — de overkoepelende organisatie van Zevenhonderd woningcorporaties — zegt de mate van de betalingsachterstand niets over de financiële positie van de huishoudens. Hij \S ervan overtuigd dat de doorsnee huurder allereerst zijn woonlasten betaalt en dan pas kijkt welke rekeningen er nog meer liggen.

Zijn collega Stassen van het Nederlands christelijk instituut voor de vokshuisvesting (360 corporaties) heeft de Kamercommissie voorgerekend wat de effetten zijn van het regeringsplan om aan de individuele huursubsidie te knabbelen. De minima zullen er komend jaar tien gulden per maand extra op achteruit gaan, in 1984 nog eens vijftien gulden en in 1985 23 gulden per maand.

Dwars liggen

De unie BLHP heeft al gedreigd van dat vetorecht gebruik te zullen maken als bij de cao-onderhandelingen een uur korter werken per week uit de bus dreigt te komen. De unie ziet geen brood in een uur korter werken per week en heeft gedreigd dwars te gaan Uggen als de andere handelingen toch die kant op gaan.

De HPME, aangesloten bij de MHPE, de vakcentrale van hoger personeel die het centraal akkoord heeft onderschreven — verwacht net als de unie BLHP dat een uur korter werken per week geen enkel werkgelegenheidseffect zal hebben. Maar dat is nog geen ijeden om nu al met een veto te gaan zwaaien. -De CAO-partners moeten laten zien dat de gezamenlijke