Digibron.nl

Held nieuwe voorzitter Wereldraad

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 16 augustus 1983
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2   (Kerkelijk Leven)

FRANKFURT — De Westduitser Heinz Joachim Held is in Vancouver gekozen tot voorzitter van het CentraIe Comité van de Wereldraad van kerken.

Held, die hoofd is van het bureau voor buitenlandse zaken van de Evangelische kerk van Duitsland, is de opvolger van de Canadese aartsbisschop Edward Scott. Bij de zitting van het Centrale Comité, die in Vancouver plaatshad direct nade afsluiting van de zesde algemene vergadering, werden metropoliet Chrisostomos van het patriarchaat van Istanboel en Sylvia Ross Talbot uit Canada tot plaatsvervangende voorzitters van het Centrale Comité benoemd.
Verder werd bekendgemaakt, dat het Centrale Comité in overleg met secretaris-generaal Philip Potter heeft besloten de keuze van een opvolger voor Potter te versnellen. De Westindische theoloog, die in 1972 tot secretaris-generaal van de Wereldraad werd benoemd, zou aanvankelijk pas eind 1985 aftreden.