Digibron.nl

Geen vergunning meer nodig voor extra's bij huis

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 23 september 1983
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1   (Voorpagina)

DEN HAAG — Met het oog op de zogenoemde deregulering zal het in de toekomst niet langer nodig zijn een vergunning aan te vragen voor kleine bouwwerken zoals dakkapellen, schuren, garages, carports, duivenhokken en tuinhuisjes.
Dit plan ontvouwt minister Winsemius van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer in een donderdag verschenen nota over versimpeling en afschaffing van regels en voorschriften in de bouw.
Het rapport met de voorstellen is aan de Tweede kamer aangeboden. Het vloeit voort uit het regeerakkoord van vorig jaar, waarin staat dat zoveel mogelijk overbodige regels in de samenleving moeten verdwijnen.
Wie een dakkapel, een garage of een andere kleine voorziening aan zijn huis wil bouwen, zal dat alleen nog moeten melden bij de gemeente. Voor nog kleinere bouwwerken als een schutting, een pergola of een antenne, behoeft geen bouwvergunning te worden aangevraagd en ook hoeft er geen melding van te worden gemaakt, aldus het plan.