Digibron.nl

Nettowinst Unilever 15 pet. gestegen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 15 mei 1984
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 9   (Financiën en Economie)

ROTTERDAM — Unile• heeft in het eerste kwaril van dit jaar een nettonst behaald van ƒ 382 miln, 15 pet meer dan de '33 miljoen van hetzelfde artaal van 1983. Per aan;1 steeg de winst van ƒ 5,98 ƒ 6,86. De omzet nam toe t 11 pet van ƒ 14.149 miln tot ƒ 15.753 miljoen, al5 het concern.

1 de eerste drie maanden van dit • waren in Europa zowel het verpvolume als het resultaat aanzienhoger dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Bij de consumentenartikelen deden eetbare vetten, diepvriesartikelen, overige levensmiddelen en dranken en toiletartikelen het belangrijk beter. De resultaten van de wasmiddelen waren lager. Alle groepen die produkten en diensten leveren aan de industrie behaalden hogere uitkomsten.

In Noord-Amerika daalde de totale winst door hoge kosten voor de introduktie van nieuwe produkten bij Lever Brothers in de VS, hoewel andere grote bedrijven een goed kwartaal hadden. Omzetvolume en resultaat van UAC International waren lager door de nog steeds moeilijke economische situatie in de voornaamste lan-. den waar zij werkt. Verkopen en resultaten van de overige bedrijven buiten Europa en Noord-Amerika waren in totaal belangrijk hoger. De zich uitbreidende activiteiten op het gebied van plantages droegen hiertoe bij.

Rentebaten

De bedrijfswinst ging met 27 pet omhoog van ƒ 667 miljoen tot ƒ 846 miljoen. Dat de nettowinst minder steeg dan de bedrijfswinst is volgens het concern vooral toe te schrijven aan lagere rentebaten door nadelige koersverschillen op liquide middelen in het eerste kwartaal van 1984 tegen gunstige in dezelfde periode van 1983. Daarnaast is er de invloed van wisselkoersveranderingen aan het eind van het kwartaal.

De bijdrage van geassocieerde maatschappijen aan de concemwinst voor belastingen was in het eerste kwartaal met ƒ 49 miljoen nagenoeg onveranderd. De rentebaten daalden van ƒ 134 miljoen tot ƒ 89 miljoen en de rentelasten van ƒ 164 miljoen tot ƒ 163 miljoen. De winst voor belastingen ging met 19 pet omhoog van ƒ 694 miljoen tot ƒ 826 miljoen. Het aandeel van derden in de winst en het divident "op preferent kapitaal vergde ƒ 30 min (v.j. ƒ 28 miljoen).

Belastingcorrectie

De belastingen op de winst stegen van ƒ 329 miljoen tot ƒ 398 miljoen, waardoor het belastingpercentage toenam van 47,4 tot 48,2 pet. Er was een voordelige belastingcorrectie over voorgaande jaren van ƒ 3 miljoen tegenover een negatieve post van ƒ4 miljoen vorig jaar. De nadelige invloed van wisselkoersveranderingen bij omrekening van de nettowinst tegen koersen aan het eind van het kwartaal bedroeg ƒ19 miljoen.

Bij de berekening van de nettowinst per aandeel is uitgegaan van een koers voor het Britse pond van ƒ 4,20 en van de Amerikaanse dollar van ƒ 2,92. Eind 1983 waren de uitgangskoersen ƒ 4,44 en ƒ 3,06.

Het effect van de door de Britse regering voorgestelde verandering in het tarief van de vennootschapsbelasting is nog niet in de resultaten verwerkt, zo merkt Unilever nog op.