Digibron.nl

Vragen staat vrij

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 14 juni 1985
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 18   (Vragen staat vrij)

Vragen insturen naar Reformatorisch Dagblad. Postbus 670. 7300 AR Apeldoorn met op envelop of briefkaart. "Vragen staat vrij" Wij kiezen uit de vragen die binnenkomen die vragen uit, die van algemeen belang zijn. Alleen de antwoorden daarvan worden geplaatst. Over het al dan niet plaatsen is geen correspondentie mogelijk.

Petroleumrendement  
  Wij kochten een General 700 pe troleumkachel. Die heeft een turbobrander zonder afvoerpijp en veroorzaakt koolmonoxide, zegt men. Zonder afvoer heeft die kachel 100 procent rendement. Maar als ik een afvoer maak om het zuurstofgehalte op peil te houden kan het rendement wel eens  dalen tot zeg 60 procent. Of zie ik dat verkeerd?
  Antwoord — Nee, dat ziet u heel goed. Want mèt zo'n afvoer voert u erg warme lucht af, die nu in uw kamer blijft. Toch heeft deze zaak vele kanten. Is het wel waar dat die kachel kolendamp afgeeft?? Dat mag n.l. helemaal niet, en... het hoeft ook niet. Als hij goed brandt mag volstrekt geen kolendamp ontstaan. Wèl gebruikt de kachel vrij veel zuurstof (ook als er afvoer is) en in een kleine kamer is dat gevaarlijk. Dan moet er toevoer van verse lucht zijn, bijv. via een kier van deur of raam. Ten slotte ontstaat bij verbranding van petroleum een hele hoop waterdamp. Immers, petroleum is een koolwaterstof. De koolstof vindt u terug in het  afgegeven koolzuurgas (en bij een verkeerde brander ook in de kolendamp) maar de waterstof verbrandt tot water H2O. Vandaar dat kamers waarin zo gestookt wordt vaak kletsnat worden. U ziet meestal de ramen beslaan, bij enkel glas. Vandaar dat wij  afvoer van verbrandingsgassen toch wel aanbevelen. Daar zitten n.l. koolzuurgas en waterdamp allebei in. 

Zoete aardappelen
  Wij bewaren onze aardappelen in een gesloten, geïsoleerde houten kist, vorstvrij, bij rond 5 graden. En toch worden ze zoet. Hoe kan dat? 
  Antwoord — Veel mensen denken, dat alleen bevroren aardappelen zoet worden. Dat is niet zo. Ze worden zoet in het traject van plus 4 tot nul graden, dus zonder dat ze  bevriezen. Dat komt doordat dan de verbranding (ademhaling) in de knol op zo'n laag pitje staat dat de suiker niet meer verbruikt wordt. Die suiker wordt door enzymen gevormd uit het aanwezige zetmeel en dat gaat bij lage temperatuur dóór. Maar als u zoete aardappelen een dag in de warme kamer bewaart, komt de verbranding (ademhaling) weer op gang en verdwijnt de zoete smaak. Overigens zult u er alleen in echt koude  winters last van hebben als die kist van u inderdaad goed is. 

Rook ze
  Is sigarerook slecht voor planten?
  Antwoord — Helemaal niet. Zelfs kunnen wij ons voorstellen, dat bladluizen e.a. insecten erdoor gehinderd worden. Want dat zijn niet-rokers... Maar sigaren worden veelal droog bewaard en wij denken dat de kwijnende planten lijden door te droge lucht. Zorg dus voor bakken water aan de radiator of kweek alleen cactussen 
e.a. vetplanten. Die kunnen tegen droge lucht. 

Met rente 
   
Enkele jaren geleden openden wij spaarbankboekjes voor onze kinderen. Moeten wij de rente daarvan opgeven voor de belasting? Dat hebben wij n.l. vergeten. Kan dat alsnog?
  Antwoord — Inderdaad moet u ontvangen renten vermelden op uw aangiftebiljet IB. Maar  een bedrag tot ƒ 700 is vrijgesteld, dus het zal in uw geval wel loslopen. Hebt u óók renten betaald (hypotheek, lening) dan zult u die renten wel als uitgaven opvoeren. In dat geval krijgt u slechts rentevrijstelling als de ontvangen rente hoger is dan de betaalde. En dat ook weer tot ten hoogste 700 gulden. U kunt met een gerust hart aan meneer de inspecteur opbiechten, dat u in vorige jaren vergeten bent de rente te vermelden op uw aangiftebiljet. Stomverbaasd over zoveel rechtschapenheid zal hij u beslist geen boete opleggen, maar als u boven de ƒ 700 uitkomt kan er alsnog een lichte aanslag volgen. Maar dat is voor een goed doel, moet u maar denken... 

Droomauto werd roomauto 
   In onze splinternieuwe auto is een fles koffieroom gaan lekken. Hoe krijg ik de afschuwelijke lucht weg?
  Antwoord — Hiervoor is white wizard het aangewezen middel, want als u daarmee (zie gebruiksaanwijzing) de vlekken en de opgedroogde resten hebt verwijderd, is de geur ook weg. Het kan natuurlijk zijn, dat er resten zijn gelekt in hoekjes waar u niet bij kunt. Maar als u een stokje en een doekje neemt moet het toch lukken? 

Gezondheid in blik  
  Zijn groenten in blik gezond of slecht?
  Antwoord - Wel, wij hebben er nooit zieke groenten in aangetroffen; daar passen ze wel voor op. Ook voor de mens behoeven groenten in blik niet slecht te zijn. Dat was vroeger anders, toen de blikjes met lood dichtgesoldeerd werden. Maar groenten in blik zijn gesteriliseerd. Enerzijds zijn ze daardoor gaar en houdbaar, anderzijds kunnen ze lang bewaard worden en tijdens de bewaring daalt het vitaminegehalte. Vers is dus beter, maar een blikje is altijd  gemakkelijk als je haast hebt. 

Inhalig ziekenfonds
  Mijn zoon ging in nov. '83 in diensten kwam dec. ll. met groot 
verlof thuis. Wij hebben hem toen meteen weer aangemeld bij het ziekenfonds. Dat ging akkoord, maar eiste toch ƒ 200,- omdat wij hem in 1983 niet afgemeld hadden. Is dat nu wel billijk? Het ziekenfonds heeft toch geen kosten aan hem gehad?  
  Antwoord — O jawel, administratieve! Overigens kan het feit, dat men (vrijwel) geen kosten aan hem had, geen argument zijn. Dat kan n.l. iedereen zeggen die lange tijd nooit ziek is geweest! Het ziekenfonds staat volkomen in zijn recht en er is niets aan te doen. Wèl kunt u vragen, of men schappelijk wil zijn omdat die 200 gld. ten slotte berusten op een vergissing uwerzijds. Meestal lukt dat dan wel. Ten slotte vraagt u: wat was er gebeurd als wij onze zoon niet hadden aangemeld na zijn afzwaaien? Daarop luidt het antwoord: Dan was u in gebreke. Immers, de verzekering van Defensie eindigt bij het grote verlof. En uw zoon was geruime tijd weg. Ook dat had u aan het fonds moeten melden. Jammer, maar bij een halsstarrig fonds is er echt niets aan te doen. 

Oude plaat
  Ruim 25 jaar geleden hebben wij de lp Super flumina Babilonis gehoord, die diepe indruk op ons maakte. Frangois Girauld was de componist en de dirigent. Waar kunnen wij deze plaat kopen?
  Antwoord — Alleen in winkels met tweede-hands-platen! Onze ervaringen bij het navragen in platenwinkels zijn gelijk aan de uwe: nooit van gehoord! Dat wordt dus snuffelwerk. Mocht het niet lukken, dan kunt u nog altijd aan de rivieren van Babel gaan zitten huilen. Want dat betekent de titel. Girauld was overigens slechts de dirigent. Een zekere Bach componeerde een en ander. Maar wellicht heeft een of andere lezer(es) de plaat, zodat u kunt kopiëren.