Digibron.nl

Halfjaarwinst van Unilever 1004 min

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 14 augustus 1985
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 9   (Financiën en Economie)

ROTTERDAM — In de eerste helft van dit jaar beeft Unilever een nettowinst behaald van ƒ 1004 miljoen, vier procent meer dan de ƒ 963 miljoen over hetzelfde tijdvak van 1984. Per aandeel steeg de winst van ƒ 17,12 tot ƒ 17,88. De omzet nam met zeventien procent toe, van ƒ 32,7 miljard tot ƒ 38,3 miljard. Dat heeft Unilever gisteren bekendgemaakt.

  Twee factoren hadden belangrijke invloed op de winst: de teleurstellende resultaten van de produktgroep eetbare vetten in Europa en de kosten van het investeren in de wasmiddelenmarkt in de Verenigde Staten. Daar ging als gevolg van dit beleid het verkoopvolume van Unilever-wasmiddelen in het tweede kwartaal met vijftien procent omhoog. Met de meeste andere activiteiten werden in het eerste halfjaar hogere resultaten behaald. Ook het Britse theebedrijf Brooke Bond, dat vorig jaar in Unilever werd opgenomen, leverde een positieve bijdrage.
  In het tweede kwartaal ging de omzet elf procent omhoog, van ƒ 16,9 miljard tot ƒ 18,8 miljard. De bedrijfswinst daalde drie procent, van ƒ 1151 miljoen tot ƒ 1121 miljoen en de nettowinst was nagenoeg onveranderd op ƒ 575 miljoen. Per aandeel steeg de nettowinst iets, van ƒ 10,21 tot ƒ 10,25.  

Europa 
  In Europa steeg de bedrijfswinst in het tweede kwartaal met acht procent. De groep eetbare vetten ondervond hier de invloed van inzakken van markten, druk op de marges en organisatiekosten. Hierdoor daalde de winst aanzienlijk. De resultaten van wasmiddelen werden nadelig beïnvloed door reorganisatiekosten in West-Duitsland. De overige produktgroepen in Europa boekten alle aanzienlijk meer winst. Buiten Europa en Noord-Amerika waren de resultaten zeer bijzonder goed. De bedrijfswinst was ongeveer 25 procent hoger dan in ee overeenkomstige tijd van 1984. Vooral voor wasmiddelen was het een uitstekend kwartaal. 

Bedrijven 
  Met de strategie om zich in toenemende mate te concentreren op kernactiviteiten heeft Unilever in de eerste helft van het jaar goede vooruitgang geboekt. Zij verwierf tien bedrijven. Het grootste is Norda, een groep ondernemingen op het gebied van smaak- en reukstoffen in de Verenigde Staten en Canada. Elf bedrijven werden verkocht. Verleden week vrijdag kwam de verkoop tot stand van de Engelse en de Ierse activiteiten van het houtbedrijf Mallinson-Denny. In het eerste halfjaar steeg de bedrijfswinst met vijf procent, van ƒ 1,98 miljard tot ƒ 2,08 miljard. De bijdrage van verbonden maatschappijen aan de winst voor belastingen ging omhoog van ƒ 103 miljoen tot ƒ 120 miljoen. De overige inkomsten uit financiële vaste activa bedroegen ƒ 59 miljoen tegen ƒ 16 miljoen in de eerste zes maanden van 1984.
  
Voor belastingen steeg de winst met vier procent, van ƒ 1923 miljoen tot ƒ 1997 miljoen. De belastingen over de halfjaarwinst zakten van ƒ 896 miljoen tot ƒ 885 miljoen. Het belastingpercentage verminderde van 46,6 tot 44,3 Het aandeel van derden in de winst was ƒ 98 miljoen tegen ƒ 69 miljoen.
  
In het tweede kwartaal steeg de omzet van Unilever van ƒ 16,91 miljard tot ƒ 18,80 miljard. De stijging van het aandeel in de winst voor belastingen van geassocieerde maatschappijen van ƒ 56 miljoen tot ƒ 76 miljoen is grotendeels toe te schrijven aan het opnemen van de resultaten van Brooke Bond. De rentekosten waren per saldo ƒ 21 miljoen hoger, voornamelijk als gevolg van onderneming van bedrijven.