Digibron.nl

Nieuw verkeersbord in centrum Zoetermeer

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 12 september 1985
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 15   (West-Nederland)

ZOETERMEER — De opening van de eerste fase van het Stadshart heeft ertoe bijgedragen, dat Zoetermeer een verkeersbord rijker is. Dit bord kan echter wel, bij onoplettendheid, nare gevolgen hebben voor automobilisten.

  Het nieuwe bord betreft een parkeerverbod, waarmee men wil voorkomen, dat er auto's in het stadscentrum zomaar ergens langs de weg geparkeerd worden. Nu gebeurt dit nogal eens op de Nederlandbaan en het Bovenlangs, vlakbij de ingang van de parkeergarage. Het is een rechthoekig bord met daarop het woord „zone" en daaronder het bekende parkeerverbodsbord en is geplaatst langs de invalswegen naar het Stadshart.  Het bord bedoelt aan te geven dat men nergens anders in het Stadshart mag parkeren dan op de met een „P" aangegeven plekken, zoals in de parkeergarage en op de parkeervakken. Het einde van zo'n „zonegebied" wordt aangegeven met eenzelfde rechthoekig bord. Het blauw/rode verkeersbord is dan echter in grijs afgebeeld met een balk er doorheen. Het parkeerverbod geldt nu alleen nog voor de eerste fase van het Stadshart en Kern-Zuid, maar zal verder uitgebreid worden, naarmate de bouw vordert. Het zal ten slotte voor het gehele stadscentrum moeten gaan gelden. 

Invoering
  Met de invoering van dit nieuwe verkeersbord hoopt men tevens te voorkomen, dat er op elke  hoek van iedere straat een bord moet worden neergezet. De mogelijkheid van „zoneborden" is vorig jaar door de landelijke overheid ingevoerd. Het wordt door gemeente gebruikt, onder meer om de „30 kilometerzone" in woonwijken aan te duiden. Er zullen echter ook nog borden bij het Stadshart worden geplaatst, waarop de mogelijkheden voor gratis parkeren staan aangegeven. De politie is van plan van het begin af aan streng op te treden. „Er wordt bij iedere fout-parkeerder geschreven, want anders wordt het een rommeltje", aldus een woordvoerder van de Zoetermeerse politie