Digibron.nl

Beschikking opening graf King Kong klaar

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 5 april 1986
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1   (Voorpagina)

ROTTERDAM — Burgemeester Peper van Rotterdam heeft de beschikking afgegeven waarin toestemming wordt verleend het graf van dubbelspion Chris Lindemans, is King Kong, op de Rotterdamse begraafplaats Crooswijk te openen. Dit heeft de gemeente gisteren bekendgemaakt.

Hiermee is Pepers eerdergenomen besluit tot grafopening formeel geworden. Tegen de beschikking kan eventueel beroep worden aangetekend. De feitelijke opgraving zal pas over enige tijd plaatsvinden. Er is nog geen datum vastgesteld. Zij zal plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van het gerechtelijk- en geneeskundig laboratorium.
Inmiddels is de Rotterdamse politie bezig met het verzamelen van zoveel mogelijk gegevens die identificatie van de stoffelijke resten mogelijk kunnen maken. Hiervoor worden archieven geraadpleegd van ziekenhuizen waar Lindemans in het verleden verpleegd en mensen gehoord die hem hebben gekend.

Richtlijnen
Peper zal nog met richtlijnen komen om de deskundigheid en objectiviteit van de opgraving, het vervoer van de stoffelijke resten en het onderzoek te waarborgen. Die richtlijnen zullen moeten worden nageleefd, luidt een van de voorwaarden waaronder de beschikking is afgegeven.
 Andere voorwaarden stellen dat de stoffelijke resten na afloop van het onderzoek worden gekist („mede afhankelijk van de door de nabestaande terzake nog te uiten wensen"), dat de nieuwe kisten onmiddellijk zullen worden gesloten („voorzien van het nummerplaatje der oude kisten") en herbegraving („op dezelfde diepte als oorspronkelijk werd begraven") onmiddellijk plaatsvindt. Ten slotte moeten de nodige maatregelen uit het oogpunt van gezondheid en hygiëne worden getroffen.
De beschikking is afgegeven naar aanleiding van het verzoek van het Haarlems gemeenteraadslid mevrouw B. Thöne-Siemens. Zij was tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van een verzetsgroep die door Lindemans aan de Duitsers zou zijn verraden. Zij wil een einde aan alle twijfel over het lot van Lindemans. Volgens de officiële lezing heeft deze in 1946 zelfmoord gepleegd in de Scheveningse gevangenis, waar hij na zijn ontmaskering als dubbelspion gevangen werd gehouden. Zijn stoffelijke resten zouden zijn begraven op Crooswijk, in het familiegraf.