Digibron.nl

Rau wil desnoods ook met SPD als minderheid regeren

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 19 december 1986
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 7   (Buitenland)

BONN — Johannes Rau, die voor de socialistische oppositiepartij SPD lijsttrekker is bij de verkiezingen voor het Westduitse parlement op 25 januari, heeft gezegd dat hij bereid is leider van een minderheidsregering te worden als zijn partij als grootste uit de stembus te voorschijn komt. Aan de verkiezingen voor de Bondsdag doen in totaal zestien partijen mee.

In een vraaggesprek met de "Süddeutsche Zeitung" sloot Rau gisteren opnieuw de mogelijkheid van een roodgroene coalitie uit. Maar hij ziet af van het herhalen van eerder door hem afgelegde verklaringen dat zijn sociaal-democratische partij in haar eentje een absolute meerderheid kan halen.

„Als Helmut Kohl niet de volstrekte meerderheid behaalt, en ik evenmin, kan ik mij goed voorstellen dat president Von Weizsacker met een speciaal oog zal kijken naar het voorstel van de grootste fractie", aldus Rau. „Iedereen wil een regering die uit de voeten kan. Daarom wil ik op de eerste plaats eindigen".

CDU in meerderheid

Uit de jongste opiniepeilingen blijkt overigens dat de nu regerende coalitie van CDU/CSU en FDP op weg is naar een royale meerderheid. CDU en CSU samen zouden op ongeveer 48 procent van de stemmen kunnen rekenen, terwijl de liberale partij goed lijkt te zijn voor ongeveer 6 procent van de stemmen. Waarnemers achten de kans erg klein dat de FDP van minister van economische zaken Martin Bangemann en diens collega van buitenlandse zaken Hans-Dietrich Genscher onder de kiesdrempel blijft. Die ligt bij elke verkiezing in West-Duitsland op 5 procent van de uitgebrachte stemmen.
In de peilingen blijft de SPD ruim onder de 40 procent, terwijl de Groenen uit lijken te komen op een aanhang tussen 7 en 11 procent van de kiezers.
Het zit de sociaal-democraten de laatste tijd bepaald tegen. Bij regionale verkiezingen in oktober en november respectievelijk in de deelstaten Beieren en Hamburg boekten zij hun slechtste resultaten sinds de Tweede Wereldoorlog, wat een ernstige slag betekende voor het oorspronkelijke doel van de SPD bij de verkiezingen van eind januari: het behalen van de absolute meerderheid in de Bondsdag.

Zonder Groenen

In het vraaggesprek legt Rau niet uit hoe een minderheidsregering van de SPD haar beleid ten uitvoer kan leggen. De Groenen hebben tot dusver als enigen een aarzelende bereidheid getoond een 'rode' regering te gedogen en die zo nodig bij stemmingen aan een meerderheid te helpen.
De kanselierskandidaat van de SPD sluit opnieuw de Groenen uit als mogelijke coalitiepartner, omdat er naar zijn mening onoverbrugbare verschillen bestaan inzake de defensie, het westerse militaire bondgenootschap en op andere hoofdpunten van beleid. „Er mag geen enkele twijfel bestaan. Het gaat om een principiële positie waar ik -ongeacht de uitslag op 25 januari- niet van terugkom".
Eén van de thema's waarmee Helmut Kohl zijn herverkiezing als fractieleider van de grootste partij (CDU/CSU) -en in het verlengde ervan als bondskanselier- hoopt te bewerken, is de kiezers voor te houden dat zij de keus hebben tussen een voortzetting van het huidige centrumrechtse beleid, waarvoor zijn CDU/CSU en de FDP verantwoordelijk zijn, en een roodgroene coalitie. De strategen van Kohls partij beschouwen de keus voor het tweede alternatief als uiterst nadelig voor de Duitse Bondsrepubliek.

Splintergroeperingen

De federale kiescommissie heeft gisteren in tweede lezing de verkiezingslijsten goedgekeurd van in totaal zestien partijen. Twee splintergroepen zagen hun protest tegen niettoelating afgewezen.

In alle tien de deelstaten waaruit West-Duitsland bestaat, heeft behalve de SPD, de FDP en de Groenen onder meer de nationaal-chauvinistische Nationaal-democratische Partij van Duitsland (NPD) een lijst met kandidaten ingediend. Maar het is nagenoeg uitgesloten dat buiten CDU/CSU, SPD, FDP en Groenen nog een partij in de Bondsdag doordringt, omdat een kiesdrempel bepaalt dat een partij 5 procent van alle uitgebrachte stemmen moet behalen wil zij aanspraak kunnen maken op zetels in de Bondsdag.

Als uitvloeisel van een oude afspraak tussen de CDU en haar zusterpartij CSU doet de CDU in Beieren niet aan de verkiezingen mee, terwijl de CSU van Franz-Josef Strauss uitsluitend in de grootste deelstaat van de Bondsrepubliek van de partij is.