Digibron.nl

sociaal isolement

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 9 september 1987
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3   (Onbekend)

•LN HAAG — Een kw^rt van de mensen die van een mumuitkering moeten leven, houdt na aftrek van vaste 1 niet meer over dan 500 gulden per maand.

dat bedrag moeten voeding, g en schoeisel worden betaald ;en als telefoonkosten, abonnen, contributies, vervoer en de bijdragen. Bovendien moet er orden gespaard voor onvoorziegaven. In deze groep mensen 1 we bijna de helft van de jonlUeenstaanden, een op de drie ; alleenstaanden en een op de n-oudergezinnen. bezuinigingen en de stijgende 1, zoals de woonlasten, hebben gevolgen voor de koopkracht e minima. Uitzicht op positie«ring is er nauwelijks, onder loor het ontbreken van elk per3t op werk. blijkt uit herhalingsonderzoek de financiële positie van de

Voor cxdusieve DAMESMODE
H;i;irstraül .^)7, Rijsscn Tcl.().S4S(). i:46y mensen met een minimum-uitkering, de sociale minima, door de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) in Rotterdam. Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Divosa, de Vereniging van Directeuren van Sociale Diensten, strekte zich uit over ongeveer 2000 huishoudens in dertig grote, middelgrote en kleine gemeenten. Dit onderzoek, "De balans, drie jaar later", is het uitgebreide vervolg op het in 1984 verschenen geruchtmakende onderzoek "Minima zonder Marge". Daaraan werkten tien gemeenten

Isolement

Het sociale isolement van de onderzochte huishoudens neemt toe, ook voor de volgende generatie. Mensen op het niveau van het sociale minimum dreigen steeds meer tot de 'onderklasse' in onze samenleving te gaan behoren.

De gemiddelde woonlasten eisen voor de onderzochte huishoudens 40 procent van hun inkomen op. Verschillende ondervraagden zeggen dat ze op voeding, kleding of energie niet verder kunnen of willen bezuinigen. Voor hen is de grens bereikt. Mocht hun budget nog krapper worden, dan zoeken ze naar andere middelen om de tering naar de nering te zetten. Dat kan zijn het maken van meer schulden, het niet meer betalen van de huur, gas of licht, of acties die op gespannen voet .iBtaan. met de regels.

Wirwar

De onderzoekers stellen vast dat de minima door het koopkrachtverlies en het toenemende aandeel van de woonlasten in de maandelijkse uitgaven een grote kans lopen in een onoplosbare wirwar van schulden te verzeilen. Men moet de sociale kwaliteit van zijn of haar bestaan ernstig beperken en bezuinigen op primaire levensbehoeften. Elke maand weer speelt de vraag of men zonder kleerscheuren het eind van de maand ha'alt. Velen lukt dat niet meer. Het is geen levensbedreigende armoede, maar in vergelijking met de sociale omgeving is het bitter, aldus de onderzoekers.