Digibron.nl

NAVO moet eenheid trachten te bewaren"

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 25 september 1987
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 9   (Buitenland)

BRUSSEL — Het is belangrijk dat de NAVO zich eensgezind en solidair blijft opstellen ter ondersteuning van de pogingen van de Verenigde Staten om een effectief en controleerbaar INF-akkoord te sluiten. Dit stond in een verklaring die gisteren door de Amerikaanse staatssecretaris van buitenlandse zaken Allen Holmes werd uitgegeven namens de zogeheten Speciale Overleggroep (SCG) van de NAVO.

Holmes onderstreepte dat de plaatsing van kruisraketten in West-Europa moet doorgaan zolang er nog geen akkoord is. Hij ging verder niet in op de vraag of Nederland geen kruisraketten zal hoeven te stationeren in Woensdrecht als een INF-akkoord is ondertekend of dat die raketten wellicht toch tijdelijk zullen worden opgesteld, zolang de Amerikaanse Senaat het verdrag nog niet heeft geratificeerd.

Holmes zei wel dat een INF-verdrag over de afschaffing van alle INF-raketten voor de middellange en kortere afstand pas „van kracht wordt" als de ratificatie (bekrachtiging) is voltooid.

De Nederlandse minister van defensie. Van Eëkelen, verklaarde vorige week dat zijns inziens de bouwwerkzaamheden in Woensdrecht zouden moeten worden gestaakt als een INF-overeenkomst is getekend. Ook minister Van den Broek van buitenlandse zaken heeft laten blijl^n de ondertekening van een akkoord, die door president Reagan en Sowjetleider Gorbatsjov nog dit najaar wordt verwacht, belangrijker te vinden dan de bekrachtiging door de Amerikaanse Senaat.