Digibron.nl

NAVO-ministers praten over gevolgen INF-akkoord

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 2 november 1987
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6   (Binnenland/Buitenland)

DEN HAAG - Niets doen dat een negatieve invloed kan hebben op de ontmoeting van president Reagan en partijleider Gorbatsjov, die 7 december in Washington een akkoord over het uitbannen van kernwapens voor middellange afstand (INF) zullen tekenen.

Dit is, aldus gezaghebbende kringen in Den Haag, het uitgangspunt van de ministers van defensie van NAVO-landen die, in het kader van de "Nuclear Planning Group", op 3 en 4 november in het Californische Monterey de nucleaire strategie van het bondgenootschap zullen bespreken. Beslissingen worden niet verwacht.

Als men inderdaad de top niet negatief wil benvloeden, zal maar weinig naar buiten mogen komen van wat de Amerikaanse minister van defensie, Weinberger, en de Amerikaanse generaal Abrahamson zullen vertellen over president Reagans StarWars-plan, officieel het Strategisch Defensie Initiatief (SDI). Minister Weinberger heeft zich meermalen uitgesproken voor het beginnen met de uitvoering van althans delen van SDI in de jaren negentig; generaal Abrahamson leidt het SDI-project. President Reagans weigering met de Sowjet-Unie over SDI te onderhandelen, leek vorige week nog een belemmering voor de top. koppen uit West-Europa zouden worden teruggetrokken en dat de resterende 4600 kernkoppen zouden worden gemoderniseerd. Dit aantal van 4600 omvatte ook de 572 kruis- en Pershing-II-raketten, die op grond van het NAVO-dubbelbesluit van december '79 in vijf Westeuropese landen, waaronder Nederland (op de basis Woensdrecht), zouden worden geplaatst. De 1400 verouderde kernkoppen zijn inmiddels teruggetrokken, maar op grond van het INF-akkoord zullen de kruis- en Pershing-II-raketten niet worden geplaatst of, voor zover zij al geplaatst zijn, worden ontmanteld, zodat het resterende aantal kernkoppen iets meer dan 4000 zal zijn.

,Volgens plan'

Gezaghebbende kringen in Den Haag verwachten niet dat in Monterey zal worden besloten het aantal kernkoppen weer uit te breiden tot 4600. De mogelijkheid dat de resterende ruim 4000 koppen in verdergaande mate worden gemoderniseerd dan oorspronkelijk overeengekomen, wordt echter niet uitgesloten. Reeds geruime tijd wordt gesproken over het verlengen van de dracht van de Lance-raket, die ook bij de Nederlandse strijdkrachten in gebruik is, en het moderniseren van de in Engeland gestationeerde Amerikaanse Fl11-atoombommenwerpers.

Minister Van Eekelen, aldus deze kringen, zal zich wat betreft het NAVO-dubbelbesluit beperken tot een mededeling dat de bouwwerkzaamheden in Woensdrecht volgens plan verlopen. Zodra het INF-verdrag is getekend zal binnen het bondgenootschap worden overlegd wat er moet gebeuren met de installaties, die grotendeels zijn betaald door de VS en de NAVO.