Digibron.nl

Weinberger: Plaatsing raketten voortzetten

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 3 november 1987
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 7   (Buitenland)

MONTEREY - De Amerikaanse minister van defensie, Caspar Weinberger, heeft aan de vooravond van een bijeenkomst met zijn collega's uit NAVO-landen duidelijk gemaakt dat de plaatsing van kruisraketten in Nederland moet doorgaan tot de bekrachtiging van een INF-akkoord met de Sowjet-Unie geheel is voltooid.

Ook liet hij er gisteren niet de minste twijfel over bestaan dat president Ronald Reagans "Starwars" -het strategisch defensie-initiatief dat de Sowjet-Unie als een ernstig beletsel voor een akkoord over bet verminderen van de strategische wapens beschouwt- moet worden uitgevoerd.
Ministers van defensie van NAVO-landen zullen vandaag en morgen in het Californische Monterey de nucleaire strategie van het bondgenootschap bespreken, en met name de gevolgen van een Amerikaans-Russisch akkoord over de middellange-afstandswapens (INF) voor deze strategie.
Minister Weinberger verklaarde dat de plaatsing van kruisraketten in Nederland en België pas moet worden opgeschort als de bekrachtiging van een INF-akkoord door het Amerikaanse Congres is voltooid, dat wil zeggen wanneer de ratificatie-oorkonden bij het ministerie van buitenlandse zaken zijn gedeponeerd. „Tot dat is gebeurd, moeten de verplichtingen worden nagekomen.

Politieke moed
Gelukkig hebben België en Nederland en diverse andere landen de politieke moed en wijsheid opgebracht om de opvattingen van de NAVO te onderschrijven. Zij hebben dit gedaan, omdat zij terecht hebben erkend dat de NAVO in een militair ongunstige positie zou komen ten opzichte van de Sowjetrussen, die meer dan 440 SS-20 raketten hebben geplaatst. Dus blijft de noodzaak om dit te doen bestaan tot er een bindende, in alle opzichten voltooide overeenkomst is, die de Sowjetrussen verplicht hun raketten weg te halen. Pas dan moeten wij ophouden."

INF en Senaat
Het wapenakkoord, dat volgende maand de handtekening moet gaan dragen van president Ronald Reagan en partijleider Michail Gorbatsjov, zal worden onderworpen aan een nauwkeurige bestudering door de Senaat. Een Congreslid wees erop dat de mogelijkheid dat het akkoord wordt verworpen daarbij niet mag worden uitgesloten.
Maar zowel Republikeinse als Democratische gezaghebbende senatoren verklaarden het afgelopen weekeinde ervan uit te gaan dat het akkoord over terugtrekking van Amerikaanse en Sowjet-wapens voor de middellange afstand uit Europa (INF) uiteindelijk zal worden geratificeerd.
Stemming in de Senaat over het laatste ontwapeningsakkoord tussen de grote mogendheden -het Verdrag voor strategische wapenbeperking SALT-2- ging op het laatste moment niet door, toen president Jimmy Carter de procedure in 1979 onderbrak, nadat het Sowjet-leger Afghanistan was binnengetrokken.

Het INF-akkoord, waarvan de tekst nog steeds niet definitief is vastgelegd, dient te worden ondertekend tijdens de topontmoeting in Washington tussen Reagan en Gorbatsjov die op 7 december begint en drie dagen gaat duren.

Gevolgen uitstel
Uitstel van bekrachtiging van het verdrag door de Senaat zou betekenen dat de vooruitzichten voor een andere top in Moskou in de eerste helft van 1988 aanzienlijk afnemen. Reagan hoopt dan een ambitieuzere overeenkomst te kunnen sluiten waarin de bepaling dat 50 procent van de strategische kernarsenalen moet worden vernietigd, is opgenomen. Een dergelijk akkoord zou zijn laatste kans zijn om zijn naam te zetten onder een belangrijk wapenverdrag vóór hij het Witte Huis in januari 1989 verlaat.
De invloedrijke democratische senator Alan Cranston (Californië) zei zondag dat „problemen zich kunnen voordoen", maar voegde eraan toe zelf alles te zullen doen om het INF-akkoord door de Senaat aanvaard te krijgen. Verwacht wordt dat 15 à 20 „zeer conservatieve Republikeinse senatoren" tegen het akkoord zullen stemmen. Voor ratificatie is een twee derde meerderheid nodig in de 100 leden tellende Senaat. Derhalve zouden 34 stemmen tegen genoeg zijn om een verdrag te blokkeren. Cranston achtte de kans dat dat zou gebeuren echter klein.