Digibron.nl

Onderzoek naar detailhandel in Vlaardingen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 26 november 1987
Auteur: onze correspondent
Pagina: 9   (Regionaal)

VLAARDINGEN - In Vlaardingen worden op dit moment twee onderzoeken gehouden naar de ontwikkeling van de detailhandel. Het ene onderzoek betreft de winkelinventarisatie, het andere onderzoek de koopstromen.

Het onderzoek naar de winkelinventarisatie is deze maand begonnen en loopt door tot de eerste week van december. De opzet varj het onderzoek is een lijst samen te stellen van het aantal Vlaardingse winkels en winkelcentra; hoe groot ze zijn, \vat hun hoofd- en eventueel nevenbranche is en waar ze zijn gevestigd.

Het onderzoek naar de koopstromen richt zich op het winkelend publiek en heeft tot doel een financiƫle opgave te verkrijgen van alle bestedingend Dit totaalbedrag wordt uitgesplitst in een bedrag dat Vlaardingers en niet-V3aardingers hebben besteed bij de detailhandel. Deze laatste groep is vooral toegespitst op het winkelend publiek uit omliggende gemeenten.

Bij dit onderzoek zal ook worden gekeken naar de bestedingen die juist niet in Vlaardingen plaatsvinden. De resultaten van beide onderzoeken zijn eind dit jaar bekend, waarna ze zullen worden aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.