Digibron.nl

Woerdense actie voor behoud "Tot heil des Volks"

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 5 december 1987
Auteur: onze correspondent
Pagina: 9   (Regionaal)

WOERDEN/AMSTERDAM Het Woerdense team "Christelijke hulp aan verslaafden" is een actie gestart voor de vereniging "Tot heil des Volks" in Amsterdam. Deze vereniging dreigt voor een deel te verdwijnen, omdat de Amsterdamse gemeenteraad het crisis-opvangcentrum volgend jaar niet meer subsidieert. Het opvangcentrum biedt hulp aan drugsverslaafden, alcoholisten en mensen met andere problemen.

Het team uit Woerden is zeer nauw betrokken bij het werk van "Tot heil des Volks". In een eind vorige week verspreide nieuwsbrief zegt het team: „Op hulpverleners, die in navolging van Jezus Christus aan radeloze mensen de helpende hand bieden, kan en mag niet bezuinigd worden". Het team wil daarom iedereen activeren om zich in te zetten voor het behoud van het crisis-opvangcentrum in Amsterdam.

In de eerste plaats roept het team op tot gebed voor de vereniging. Daarnaast start men gebedsavonden. Een eerste gebedsavond wordt op 2 december belegd in de christelijke gereformeerde kerk te Woerden. Ook start men een handtekeningenactie. Deze handtekeningen wil het team overhandigen aan minister Brinkman van WVC en aan de Amsterdamse gemeenteraad. Het team hoopt dat het initiatief uitgroeit tot een landelijke actie.