Digibron.nl

Kans op akkoord over olieprijzen nihil

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 8 december 1987
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 11   (Financiën en Economie)

WENEN - Doordat de spanningen tussen Iran en de Arabische landen aan de Perzische Golf zijn toegenomen, is de kans dat de OPEC deze week tot een akkoord komt over een verhoging van de olieprijzen waarschijnlijk nihil geworden.

De problemen in de Golf werden gisteren nog eens onderstreept, toen bekend werd dat Iran een raket had afgeschoten op een olie-installatie in Koeweitse wateren. Volgens Iran wordt de OPEC door Koeweit en andere Arabische landen gebruikt om Iran te benadelen en Irak te helpen. Koeweit en Saoedi-Arabië hebben Irak sinds het begin van de oorlog financiële steun verleend.

Door de escalatie van het conflict zal de OPEC-conferentie, die morgen begint, „veel meer gepolitiseerd zijn dan anders", meent Joseph Stanislaw, een deskundige van Cambridge Energy Research Associates in Parijs. Hij achtte het onwaarschijnlijk dat de OPEC tot een prijsverhoging zou besluiten. De gezaghebbende nieuwsbrief over oliezaken. Middle East Economie Survey (MEES), deelde die mening.

Iran wil dat de olieprijs met 2 dollar wordt verhoogd tot 20 dollar per vat. Een krappe minderheid van de 13 OPEC-landen zou eveneens voor een lichte prijsverhoging zijn, maar Saoedi-Arabië en andere Arabische landen zeggen er niet over te peinzen om de olieprijs voor het eind van volgend jaar te verhogen.'

Enorme voorraad

Iran heeft de oliemarkt al evenmin mee. Er is een enorme voorraad, vooral door de grote produktie van veel OPEC-landen in dit najaar. Sommige economen denken zelfs dat de olieprijs begin 1988 zal dalen. Niettemin denken Iran en de andere voorstanders van een prijsverhoging dat de OPEC genoeg invloed op de markt uitoefent om een hogere prijs af te kunnen dwingen. Maar de behoudende Arabische regeringen voelen er weinig voor om iets te ondernemen dat Iran met de oorlogvoering zou kunnen helpen, menen Stanislaw en andere deskundigen.

De tegenstanders van een prijsverhoging kunnen hun argumenten kracht bij zetten door te wijzen op de slechte vooruitzichten voor de afzet van olie in 1988. Het Internationale Energie-Agentschap in Parijs berichtte gisteren dat de olievraag in de westerse industrielanden volgend jaar waarschijnlijk met 1,5 procent zal toenemen. Deze toename is vergelijkbaar met die van dit jaar. CBS-stemmfngsindex (31-12-1985 = 100) Algemeen Inlernalion Lokaal Fin.instell Alg. banken Verzekering Niel-financ Industrie Transp/opsl 61,00 70,00 59,20 45,30 54,10 50,40 66,20 71,30 56,50 61,60 71,30 59.60 45,60 54,20 50,90 66,80 71,50 57,60