Digibron.nl

Ziekenfondsraad beslist over subsidie voor DNA

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 12 december 1987
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5   (Binnenland)

UTRECHT - De Ziekenfondsraad beslist volgende week over een wesL-i^uroua 1^ ia„u«i ,net e«. west-Europa. De landen met een ontwerp-besluit om gedurende vier jaar DNA-erfeiijkheidsonderzoek te hog" wrWoosheTd als N^deriand zuT gaan subsidieren. Als de raad ermee instemt, wordt er volgend jaar len deze stroom ongeschoolde mi-

Prof. dr. J. A. M. Heijke (Rijksuniversiteit Limburg) voorspelt tot de eeuwwisseling een aanhoudend groot aanbod van migranten naar Noordruim twee miljoen gulden voor uitgetrokken. Voor de centra voor klini- ' ' • " ' sche genetica in Groningen, Nijmegen en Rotterdam elk bijna een half miljoen en voor het centrum in Leiden ruim 670.000 gulden. hoe"ve no.r ^'llr ^^^^^^ -f •-*- begeleiden door een spef erfelijkheidsadviezen. ciale commissie. Verder is de raad Door de toenemende vraag hiernaar van nian o,», «, •, ,„ • V^ dreigt de verdere research die nog ^^"/irricMê onHpr.i^ï "'^ *'^^^" nodig is in de knel te komen. De Zie? ren mef dl hprfn»nn J "S^ 'P°" kenfondsraad wil nu op dezelfde ma- LTndTsubtidi '°''"''" ''" nier hulp bieden als mdertijd bij andere vormen van erfelijkheidsonderzoek (prenataal biochemisch onderzoek en postnataal enzymenonderzoek). Die werden ook een aantal jaren gesubsidieerd en op hun waarde en kosten getoetst voordat ze per 1 januari 1985 in het gewone ziekenfondspakket kwamen. BROEKHUIZEN b.v. KAMPEN^ KEUKEN SPECIAALZAAK granten proberen tegen te houden, zo verwacht hij.