Digibron.nl

Ouderen niet eerder I uit arbeidsproces" |

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 12 december 1987
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5   (Binnenland)

AMSTERDAM — Er moet een einde komen aan de vrij alge- ervoor dat, ais er niets gebeurt, de ||

mene trend om ouderen steeds vroeger uit liet arbeidsoroces te ^^" ^^"^^ j^^""'" ^"^^ ^^" ^'J^' tl halen. Dit betekent doorgaans dat op langere termijn oiK,plosba- ^rv^'c^lS^^^c^ziJ'lilli:! ^ re economische en sociale problemen ontstaan. Dat zeggen drs. bijdragen. Met" de aow-premreiasten G. J. Kronjee (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe- "baarbij kan dat oplopen tot 30 leid) en drs. C. R. Tenhaeff (Nederlandse Federatie Bejaardenbe- ^™''^"' leid) in een gisteren in Amsterdam verschenen pre-advies van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde betreffende demografische veranderingen en economische ontwikkelingen. Stabiel 40