Digibron.nl

Akkoord Brazilië en banken over schulden "ï^r^ ™

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 16 december 1987
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 13   (Financiën en Economie)

NEW YORK — Brazilië is met schuldeisende banken overeengekomen om de bestaande schulden te saneren. Met deze sanering is een bedrag gemoeid van 3 miljard dollar. Daarmee komt een einde aan de stopzetting van Brazilië's rentebetalingen over de bestaande schulden.

Vertegenwoordigers van de Braziliaanse regering en de schuldeisende banken kwamen de sanering overeen, nadat al eerder een voorlopig akkoord was bereikt over de betaling van 1 miljard dollar aan achterstallige rente voor dit jaar, als voorwaarde om de bestaande schuld van 110 miljard dollar te herfinancieren. Brazilië is de grootste schuldenaar onder de ontwikkelingslanden.

Volgens de huidige regeling zullen de banken ongeveer 1,2 miljard dollar aan rente krijgen over de maanden oktober, november en december van dit jaar. Een derde van dit bedrag komt uit Brazilië's eigen reserve.

Hoogte bedrag

Het Zuidamerikaanse land heeft de rentebetalingen negen maanden lang opgehouden om geld te besparen en concessies of schuldenaars. te dwingen van de

Over het hele jaar heeft Brazilië nog een achterstallige rente te betalen van 4,5 miljard dollar. Als Brazilië inderdaad definitief zou hebben besloten om de rente niet meer te betalen, zouden de banken, voornamelijk Amerikaanse, in moeilijkheden zijn gekomen. De toezichthoudende instituten in de VS hadden al maatregelen overwogen om de banken te dwingen hun eigen reserves aan te spreken voor het geval de Braziliaanse schulden als niet te innen en dus verloren moesten worden beschouwd.

Minister Euding heeft de uitgiftekoers vastgesteld op 99,5 procent, waardoor het effectieve rendement van deze zevenjarige lening zonder vervroegde aflossing 6,34 procent bedraagt, zo heeft het ministerie van financiën bekendgemaakt.

Inschrijvingen tegen meer dan 99,5 procent zijn alle toegewezen, op 99,5 procent is 80 procent toegewezen. Inschrijvers die minder dan 99,5 procent wilden geven krijgen niets.

De opbrengst van de lening dient ter leniging van het financieringstekort over 1988, dat voorlopig op ƒ 40 miljard wordt geraamd. De storting is vastgesteld op 15 januari.