Digibron.nl

CAVDeValk betaalt contant terug aan leden

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 16 december 1987
Auteur: onze correspondent
Pagina: 17   (In de Regio)

DE VALK — Tijdens haar ledenvergadering besloot CAV "De Valk en omstreken" tot contante terugbetaling van 685.467 gulden aan haar leden. In het afgelopen jaar werd een goed financieel resultaat behaald. De balanspositie werd aanzienlijk verstevigd. Daarnaast was sprake van een terugloop van 2 procent van het ledenaantal.

Voorzitter J. W. Haanschoten ging tijdens zijn openingswoord in op de huidige problematiek in de agrarische sector. Een krachtige boerenstand, bij voorkeur via het gezinsbedrijf, blijft gewenst en noodzakelijk volgens de voorzitter.

Vanwege de problematiek in de agrarische sector daalde de kilo-omzet mengvoerder met 5 procent en de geldomzet vanwege de lagere mengvoederprijs in versterkte mate. Inmiddels stijgt de omzet wel bij de Valkse coöperatie. • EDE B en W van Ede hebben nu definitief besloten een bijdrage van 7000 gulden te verstrekken in de kosten van het onderzoek naar het eco-. nomische belang van de doortrekking van de S-1 (A-30). De kosten zullen ten laste van het werkgelegcnheidsfonds komen. De kosten van het onderzoek bedragen 28.500 gulden. Het overige geld wordt bijeengebracht door de gemeente Barneveld, de provincie Gelderland en de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Arnhem en Amersfoort.