Digibron.nl

Dissidente Tsjechen niet naar vredesconferentie

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 17 december 1987
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2   (Kerkelijk Leven)

BOEDAPEST/DEN HAAG — Twee vertegenwoordigers van dissidente groeperingen uit Tsjechoslowakije is een visum geweigerd voor deelname aan een vredesconferentie in Boedapest. Dit heeft een medewerkster van de rooms-katholieke vredesbeweging Pax Christi Nederland gisteren meegedeeld.

Het gaat om dr. J. Zverina en dr. O. Madr. Beiden doceerden aan de universiteit van Litomerica en werden na de Praagse Lente ontslagen.
Van westerse zijde was, evenals voor het congres in 1984, sterk aangedrongen op deelname van dissidenten. Drie jaar geleden gaf de conferentieleiding, bestaande uit de hervormde bisschop dr. Karoly Toth uit Hongarije en Stephen Tunnicliffe van de Britse Raad van Kerken, daarvoor geen toestemming.

Opnieuw actie
Ook dit jaar hebben de westerse vertegenwoordigers zich sterk gemaakt voor niet-officiële vertegenwoordigers. „Wij hebben de indruk dat de wens om wederom ruimte te bieden aan onafhankelijke stemmen uit Oost-Europa wederom serieus wordt genomen", zo schreef drs. L. J. Hogebrink, secretaris van de hervormde raad voor de zaken van overheid en samenleving, in een brief waarin hij het hervormde en gereformeerde werelddiaconaat om financiële steun voor de conferentie vroeg.

Zverina en Madr ontvingen eind oktober een officiële uitnodiging, die wel was ondertekend door Tunnjcliffe, maar niet door Toth. De Hongaarse en Tsjechische autoriteiten geven nu elkaar de schuld van het voorval. Volgens de Hongaren is voor een reis naar Tsjechoslowakije geen visum nodig en de Tsjechen beweren dat de schuld aan Hongaarse zijde ligt.
Doel van de conferentie is om via gesprekken tussen theologen en vredesactivisten te komen tot een" theologie van de vrede, zodat zichtbaar wordt dat vrede niet „alleen een politieke actie is, maar diep ligt verankerd in het evangelie", zo stelt de conferentieleiding. Aan het congres in Boedapest nemen 150 theologen en vertegenwoordigers van vredesbewegingen uit Oost en West deel.