Digibron.nl

Negatief advies over uitbreiding sociale recherche Middelburg

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 17 december 1987
Auteur: onze correspondent
Pagina: 9   (Regionaal)

MIDDELBURG - De commissie sociale zaken Middelburg is tegen het aanstellen van een tweede sociaal-rechercheur in de gemeente. Deze zou tevens in vijf VValcherse plattelandsgemeenten zijn werk moeten verrichten.

Staatssecretaris L. de Graaf-Nauta heeft onlangs 55 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor het uitbreiden van de sociale recherche. Dit betekent op 1000 uitkeringsgerechtigden een sociaal rechercheur. Met vijf Walcherse buurgemeenten zou Middelburg subsidie voor een tweede rechercheur kunnen krijgen.

Het aantrekken van een tweede sociaal rechercheur zou volgens directeur A. Voorthom van de sociale dienst Middelburg de werklast van de huidige functionaris aanmerkelijk verlichten.

Er staan momenteel nog veertig gevallen op een wacht^jst. De commissie was echter niet onder de indruk hiervan en vindt dat de gemeente niet achter de minister aan moet lopen in de kwestie van de sociale recherche. Bovendien vraagt zij zich af in hoeverre Middelburg verantwoordelijk is voor de vijf Walcherse buurgemeenten.