Digibron.nl

,yertrekpremie" NS voor remigranten

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 30 december 1987
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6   (Onbekend)

UTRECHT - De Nederlandse SpooiTvegen (NS) geven buitenlandse werknemers die terugwillen naar hun vaderland geld mee om de eerste

Niet onverhoeds

De landsadvocaat betoogde dat het systeem „bepaald niet onverhoeds" is ingevoerd en dat er al „in het prille begin" overleg is geweest tussen de overheid en de betrokken instanties.

Kenmerkend voor die discussie was tijd in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit gebeurt alleen als
volgens hem dat de partijen het ero

..., u .... o .-.-_ L- _— j^ werknemer daarom vraagt, zo verklaarde een woordvoerder van NS
ver eens waren dat er iets moest veranderen. Nu ^at financiële consequenties heeft, wil men er niet aan, klaagde hij. De omzetderving wordt volgens de raadsman „afgedamd" door een stijging van de honoraria. Hij wees er verder op dat bij voorbeeld de afschaffing van de WIR-premies en de quoteringen voor de visvangst net zo goed gevolgen voor het bedrijfsleven hebben. Een van de raadslieden van de apothekers betoogde echter dat de pharmacie niet als bedrijfsleven kan worden beschouwd.

Het college doet op 31 december uitspraak.

gisteren.

De „vertrekpremie" kan oplopen tot maximaal 35.000 gulden netto. De Federatieve Spoorweg Vakvereniging (FSV) is niet blij met de regeling van NS. De bonden gaan in januari verder praten om de vertrekpremie öf in de cao onder te brengen öf van tafel te krijgen.

NS bieden al sinds 1983 buitenlands personeel aan om hen bij remigratie met geld te steunen. Daar hebben toen tien werknemers gebruik van gemaakt, aldus de NS-woordvoerder. Dit jaar is de regeling aangepast. Men moet ten minste zes jaar bij NS hebben gewerkt. Tot nu toe profiteerde een handvol v/erknemers van het aangepaste aanbod. De NSwoordvoerder benadrukte dat het bedrijf geen mensen „weg wil hebben of de remigratie wil bevorderen".