Digibron.nl

Dordrecht bezorgd over bezuiniging sociale bouw

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 6 januari 1988
Auteur: onze correspondent
Pagina: 4   (Regionaal)

DORDRECHT — De gemeenteraad heeft zich gistermiddag bezorgd uitgelaten over het feit dat dit jaar in de sociale huursector 100 woningen minder gebouwd mogen worden. Door bezuinigingen van het Rijk mogen er in plaats van 350 nu 'slechts' 250 woningwetwoningen in Dordrecht verrijzen. Ook voor de komende jaren zullen de plannen van het Rijk niet gehaald worden.

In het afgelopen jaar werden in totaal 1000 woningen opgeleverd; de verwachting voor dit jaar is 800 woningen. Met name in de wijk Stadspolder zullen duurdere woningen gebouwd worden. De verschuiving van sociale-sector- naar vrije-sectorwoningen noemde wethouder drs. M. L. P. Lamers „een zorgelijke ontwikkeling". „De effecten hiervan voor de laagstbetaalden zijn nog onzeker", aldus de wethouder, die nog hoopt op het vrijkomen van goedkope woningen als beterbetaalden doorstromen naar de duurdere huizen.
Lamers vindt „het echter minimaal noodzakelijk dat de individuele huursubsidie krachtig overeind blijft om duurdere woningen betaalbaar te maken". In Dordrecht staan 4800 mensen op de wachtlijst voor goedkope woningen.
Ook op het gebied van de woningverbetering zal door het Rijk bezuinigd worden. Als de juiste effecten daarvan bekend zijn, zal het gemeentebestuur een krachtig protest richting kabinet laten horen, zo zegde Lamers de gemeenteraad toe.

Promotie

In zijn nieuwjaarstoespraak riep burgemeester J. Noorland op tot een andere mentaliteit ten aanzien van activiteiten in en voor de stad. „Wij moeten op een aantal belangrijke terreinen de beste willen zijn en daarnaar vervolgens handelen".
De eerste burger constateerde echter nog steeds dat in Dordrecht voel positieve dingen gebeuren, maar dat de neiging bestaat bij Dordtenaren om deze zaken niet serieus te nemen. „Dat is een geestesgesteldheid die ik niet begrijp", aldus Noorland, die zich voor wat promotie betreft een „roepende in de woestijn" voelt. „Aan alle voorwaarden om Dordt een fantastische stad te laten zijn, is voldaan. Dat desondanks een aantal dingen er gewoon niet uitkomt, heeft kennelijk met onze instelling te maken".