Digibron.nl

Aantal daklozen in ons land verdubbeld

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 7 januari 1988
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5   (Binnenland)

DEN HAAG - Het aantal dak- en thuislozen in Nederland is in 1987 -het Jaar van de daklozen- ongeveer verdubbeld tot „ergens tussen de 50.000 en 100.000". Wereldwijd wonen rond de 600 miljoen mensen in een krottenwijk. Tegen het jaar 2000 zal dit aantal zijn opgelopen tot meer dan een miljard.

Dat bleek gisteren in Pen Haag tijdens de afsluitende persconferentie van de Habitat-commissie, die in Nederland het VN-jaar van de daklozen heeft vormgegeven. Onder voorzitterschap van oud-minister van buitenlandse zaken Van der Stoel heeft de commissie zich -behalve op het inzamelen van geld- vooral gericht op het geven van informatie over de problematiek in de buitenlandse 'megasteden'. De commissie toonde zich daar tevreden over: ruim twee derde Van de Nederlandse bevolking weet blijkens een in oktober gehouden enquête wat Habitat voorstaat, aldus Van der Stoel. Door het inrichten van een vast informatiepunt hoopt de commissie „het strovuurtje" dat dit jaar is aangestoken ook na 1987 brandende te houden.

Huurschulden

Hoewel het accent van de voorlichting op de problematiek in de Derde Wereld heeft gelegen, was ook secretaris E. Wallinga van de Landelijke Stichting voor Thuislozenzorg en Onderdak aanwezig om de situatie in Nederland toe te lichten. Hij weet de „forse stijging" van het aantal daklozen in ons land onder meer aan de bezuinigingen op de sociale zekerheid. „Veel mensen hebben bij voorbeeld huurschulden opgelopen zijn uit hun huis gezet".

Ook de veranderende instelling binnen de psychische hulpverlening en de hang naar „individualisering" zijn volgens hem oorzaak van de stijging. Mensen worden wat meer op hun eigen verantwoordelijkheid aangesproken. Als ze dat niet aankunnen, komen ze vaak op straat terecht, aldus Wallinga.

Toch is ook hij niet geheel ontevreden over het vorige jaar. „We zijn ontzien bij de bezuinigingen en de hulpverlening wordt zelfs wat uitgebreid". Het probleem is echter gigantisch en de regering zou er veel meer aandacht aan moeten besteden, zo meent hij.

Krottenwijken

Zonder te willen ontkennen dat er ook in Nederland problemen zijn, heeft de Habitatcommissie zich afgelopen jaar vooral gericht op de Derde Wereld. In totaal is er in 1987 via acties in Nederland 8,7 miljoen gulden binnengekomen: genoeg voor rond de tachtig projecten in krottenwijken van grote wereldsteden.Belangrijker vindt de commissie echter de verandering die zij meent te bespeuren in het beleid van minister Bukman van ontwikkelingssamenwerking. Deze spreekt sinds kort over hulp aan provinciale steden. Momenteel steunt Nederland voornamelijk projecten op het platteland. Op deze manier wil de regering de trek naar de stad afremmen. Gezien de „immense" problemen in met name de krottenwijken, heeft de commissie zich afgelopen jaar daarentegen sterk gemaakt voor meer hulp in de steden, die „als motor van de economie" fungeren.