Digibron.nl

GEB betaalt toch uit aan Capelle

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 8 januari 1988
Auteur: onze correspondent
Pagina: 9   (Regionaal)

CAPELLE A/D IJSSEL - Het conflict tussen het Rotterdamse GEB en de gemeente Capelle aan den IJssei loopt ten einde, nu het GEB toegezegd heeft de 200.000 gulden concessievergoeding over 1984 en '85 binnenkort te betalen. Het GEB heeft dit schriftelijk aan de gemeente laten weten. Deze toezegging komt juist in een tijd dat de probleeminventarisatie nutsbedrijven, waarin het uitblijven van de concessievergoeding centraal stond, in het Capelse politieke overlegcircuit terecht is gekomen.

In Capelle bestond de indruk dal GEB de concessievergoeding blokkeerde in verband met-de hoge schulden die Capelse inwoners, maar ook die uit andere gemeenten, bij het GEB. Tijdens nadere onderhandelingen bleek echter dat het uitblijven van een definitieve afsluiting van de jaarrekeningen 1984 en "85 -weliswaar als gevolg van de schuldenproblematiek- de oorzaak van de late uitbetaling te zijn.

Capelle is inmiddels lid geworden van de contactgroep Nutsvoorzieningen. Men streeft er verder naar dat alle eenpij pssystemen voor de stadsverwarming in huurhuizen door tweepijpssystemen vervangen worden. Tenslotte wil Capelle zich hard maken om comptabele warmtemeters (meters waarop het verbruik direct is af te lezen) voor de verbruiksregistratie in te voeren. Het jaar '86 komt niet voor een vergoeding in aanmer? king omdat de exploitatie van het GEB in dat jaar negatief was.