Digibron.nl

Niet weglopen uit gezondheidszorg"

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 11 januari 1988
Auteur: onze kerknieuwsredactie
Pagina: 2   (Kerkelijk Leven)

GOUDA - Het Tweede-Kamerlid ir. B. J. van der Vlies riep de leden van "Febe" zaterdag in Gouda op niet weg te lopen uit de gezondheidszorg.<br />„Ik weet van de nood die er is bij verpleegkundigen. Getuig eerlijk tegen zaken die afgekeurd moeten worden. Wees bezig met het aanreiken van bijbels verantwoorde alternatieven".

Het SGP-kamerlid sprak tijdens de ledenvergadering van de Vereniging van werkers in de gezondheidszorg op gereformeerde grondslag over "Politieke ontwikkelingen rondom de identiteit van christelijke/levensbeschouwelijke zorginstellingen".

Van der Vlies kan in de Bijbel geen expliciete uitspraak vinden waaruit blijkt dat de gezondheidszorg tot de particuliere sector behoort of dat hier ook een taak voor de overheid ligt. De geschriften van de Reformatie en Nadere Reformatie zien wel een taak voor de overheid, als de taak van het gezin en de sociale verbanden tekort schieten.

Het particuliere initiatief heeft geleid tot een verzuilde structuur van de gezondheidszorg: de algemene, de protestants-chistelijke en rooms-katholieke voorzieningen. Kamerlid Van der Vlies constateerde dat het secularisatieproces diepe sporen trekt in de gezondheidszorg. „In de tijd dat de normen vervaagden nam de medische wetenschap een enorme vlucht. Laten we niet vergeten dat die ontwikkelingen zegenrijk zijn op bepaalde gebieden. Er zijn echter ook toepassingen en consequenties waar we afkeurend tegenover moeten staan".

Geconstateerd werd dat de begroting van de gezondheidszorg in de totale rijksbegroting een steeds grotere plaats inneemt. Er is een goed voorzieningenpakket tot stand gekomen met hoge kwaliteit. In de huidige economische situatie moet echter bezuinigd worden. Was er eerst een streven tot decentralisatie van dure voorzieningen die de patiënt ver van zijn thuisomgeving brachten, nu zijn er ontwikkelingen op gang gebracht om de hulp weer dicht bij huis te halen.

Voorzienigheid

Van der Vlies ging in op (ook) politiek belangrijke zaken als het afbreken van zwangerschappen, euthanasie en genetische manipulatie. Hij stelde dat de wetenschap tot veel in staat is, maar dat er toch niets buiten de voorzienigheid van God omgaat. Bij allerlei ontwikkelingen is normering nodig. De wetgever, die in die normering voorop hoort te gaan, holt echter achter de ontwikkelingen aan, aldus Van der Vlies.