Digibron.nl

Meer inbreng van AT and T in APT

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 12 januari 1988
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 11   (Financiën en Economie)

EINDHOVEN — Het Amerikaanse telecommunicatiecondern AT and is met Pliilips in onderhandeling over wijziging van de eigendomsverouding in APT, de in Hilversum gevestigde, gezamenlijlïe onderneling van Philips en AT and T. Beide ondernemingen verwachten over^nstemming te kunnen bereiken over een vergroting van het belang AT and T van 50 tot 60 procent en in de verkleining van het Phips^belapgv^n50tot40procent. S 1^ *it i -

Uit een gisteren uitgegeven verklang blijkt verder dat Europese berijven de mogelijkheid krijgen om in PT deel te nemen. De werkgelegen;id bij APT zal niet worden beïnoed door de voorgestelde verandeng van de eigendomsverhouding. olgens G. Lorenz, lid van de raad m bestuur van Philips, bestaat er 2t volste vertrouwen in de vooruitchten van APT. Philips heeft sinds ; oprichting van APT haar ervaring 3 het gebied van internationale arketing ingebracht, maar kan, nu PT zelf veel marketing-ervaring ïeft opgedaan, meer aandacht henken aan de kernactiviteiten inirmatietechnologie en bedrijfscomunicatie, aldus I^orenz.

Teleurgesteld
Volgens de Financial Times zou AT ld T er teleurgesteld over zijn dat •n werkelijke doorbraak van APT in uropa tot nu toe is uitgebleven. Een ote tegenslag was het niet doorgaan in een veelbelovende Franse order, die naar het Zweedse concern Ericsson ging.

Succes lijkt APT wel te hebben in Spanje. Daar richtte het concern een onderneming op met Amper, dochteronderneming van het Spaanse telefoonbedrijf Telefonica. De nieuwe onderneming moet het telefoonnet in Spanje gaan moderniseren en de Amerikaanse technologie heeft bij de vorming van het nieuwe bedrijf een grote rol gespeeld. Een en ander zou voor AT and T aanleiding zijn geweest de -samenwerking met Philips nog eens te overdenken en meer nadruk te leggen op de eigen technologie.

Volgens W. B. Marx van AT and T krijgt APT meer verantwoordelijkheid bij het op de markt brengen van het Amerikaanse concern met de • (. Amerikaanse concern met de nieuwe situatie het vertrouwen onderstreept in de staf van de joint venture. De meeste directieleden van de Hilversumse onderneming zijn Europeaan. Voorzitter van de directie is de Amerikaan E. J. Eckel.