Digibron.nl

Saenredams kerk

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 13 januari 1988
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5   (Binnenland)

Het Utrechtse kerkenkruis in de binnenstad, met de Dom als centrum en als armen onder meer de Pieters-, de Jans-, de Buur- en de Nicolaikerk, ziet er nog tamelijk gaaf uit. Maar één kerk die ooit de Domstad sierde, is alleen nog in een stukje kloostergang en wat namen aanwezig: de Mariakerk bij de Mariaplaats, niet ver van het station. Hoe dié kerk er in de tijd der Hervorming heeft uitgezien, weten we goed, mede dank zij de vermaarde schilder van kerken en interieurs Pieter Saenredam. Aan hem is tot 17 april in hot Rotterdamse museum Boymans-Van Beuningen de kleine didactische expositie rond één schilderij gewijd, "De Mariaplaats met Mariakerk te Utrecht" uit 1663. Saenredam is de vierde in een rij van kleine