Digibron.nl

Lubbers start manifestatie Museumjaar

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 15 januari 1988
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3   (Binnenland)

MAASTRICHT - Premier Lublers heeft gistermiddag in het Limmrgse provinciehuis in Maastricht het tartsein gegeven voor de landelijke ilanifestatie "Nederland-Museumand".

Hij herinnerde eraan dat geen enlel ander land ter wereld zo'n mu;eumdichtheid kent als ons land. Het ;aat om één museum per 40.000 invoners. Het aantal museumbezoekers s bovendien in enkele jaren gestegen ran vijf tot meer dan veertien miljoen )er jaar, aldus de premier. Restauratie van museumbezit bhjft rolgens hem „bikkelhard nodig". Het ninisterie van welzijn, volksgezondleid en cultuur heeft daarom onianks de bezuinigingen toch een exra subsidie beschikbaar gesteld. In lit verband vroeg Lubbers zich af of Ie verzamelwoede van sommige mu;ea niet wat al te ver gaat. Hij acht n het belang van het behoud van de lOge museumkwaliteit, waarom Nelerland in het buitenland bekend itaat, een strengere selectie nodig.