Digibron.nl

Nederland Museumland

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 15 januari 1988
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 33   (Onbekend)

jisteren werd door premier Lubbers in ïlaastricht het Museumjaar 1988 officieel ;eopend. Dit is een initiatief van de Ne- . lerlandseMuseumvereniging, het Nederands Bureau voor Toerisme, de Stiching Museumjaarkaart en het Landelijk Contact van Museumconsulenten, die amenwerken binnen de Stichting Nederand Museumland 1988. Ons land heeft Ie grootste museumdichtheid ter wereld. Ir zijn meer dan achthonderd musea. Al beseffen we het met elkaar nauweijks, Nederland is als museumland iniek in de wereld. Dat is zowel in eigen and als in het buitenland nog onvoiloende bekend". Het aantal bezoeken tijgt even wel Jaarlijks. In 1986 waren er naar liefst 16 miljoen. Aan de hand van de hema's Nederland Overzee, Nederind Waterland, Verborgen Nederland archeologie), Nederland en de Kunst, •«lederland Onderdak, Nederland in Berijf en Natuurlijk Nederland worden r dit jaar in 552 deelnemende musea speiale tentoonstellingen en evenementen ehouden. In de gids "Nederland Mueumland 1988" staat informatie over de aste collecties en de thematentoonstel,ngen van de deelnemende musea, venals inleidingen op de thema's en 47 luseumroutes. Het boekje kost 9,95 uiden en is te koop bij de boekhandel, /arenhuizen, deelnemende musea, iNWB-kantoren en VVV's. Per maand taat een van de twaalf provincies cenraal. Deze maand Limburg. De streekervoerbedrijven komen met speciaal ereduceerde dagkaarten (prijs 10 gulen), waarmee men onbeperkt kan reien en vrij toegang heeft tot de musea. Ireda — Morgen, zaterdag 16 januari, is og de grootste vogelshow van Nedermd, Vogel '88, te bezoeken in Het 'urfschip. Meer dan achtduizend vogels 1 een ongekende variatie aan soorten en assen worden getoond. Men kan er ook :recht voor informatie over het houden n fokken van vogels. Open van 10.00 tot 8.00 uur. De toegangsprijs voor volwassenen is 7,50 gulden, voor kinderen en bejaarden-3 gulden. Breda — Tot 28 februari is in het Rijksmuseum voor Volkenkunde "Justinus van Nassau" aan het Kasteelplein 55 de tentoonstelling "Flora Japonica/Fauna Japonica" te bezichtigen. De expositie toont flora, fauna en etnografica uit Japan. De voorwerpen zijn verzameld door jhr. dr. Ph. F. B. von Siebold (1796-1866), factorij-arts op het eiland Deshima. Deze zogenaamde Sieboldiana hebben op grote schaal de Europese planten- en dierenwereld verrijkt. Te bezoeken van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Den Haag — In het Postmuseum tot 21 februari een tentoonstelling over de postzegels van 1986. Zij geeft een beeld van het ontwerpproces van de postzegel aan de hand van ideeschetsen, voorontwerpen en presentatietekeningen. Van de ontwerpers is ook recent werk te zien. Het Postmuseum is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Groningen — Tot 6 maart is in het Natuurmuseum Groningen aan de St. Walburgstraat 9 de tentoonstelling "Geen smetje in mijn flatje" te bezichtigen. Daar is te zien hoe je ook in het huishouden met milieuvervuiling te maken hebt. De openingstijden zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00-17.00 uur, zaterdag van 14.00-17.00 uur. Utrecht — Op.zaterdag 23 januari organiseert de Stichting Bijzonder Aangepaste Service, de non-profit-recreatieorganisatie voor blinden en slechtziendenj in het Diensten Centrum "Utrecht-West" aan de Kanaalstraat 198a een aangepaste vakantiebeurs. Deze eerste vakantiebeurs voor blinden en slechtzienden is te bezoeken van 10.30 tot 17.00 uur. Vanaf 10.30 uur zullen vrijwilligers op de perrons van Utrechts CS aanwezig zijn om iedere visueel gehandicapte desgewenst naar de beurs te begeleiden. Nadere informatie over de beurs, en ook over de reeds beschikbare reishulpmiddelen, bij de Stichting. Adres: Torenvalkstraat 15, 3145 AN Maassluis; tel. 01899-18708.