Digibron.nl

Oogheelkunde

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 15 januari 1988
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 33   (Onbekend)

Hoewel de ogen maar klein zijn in rerhouding tot het hele lichaam, kunnen ze toch voor de nodige jroblemen zorgen. Het gezichtsvernogen is een kostbare zaak en het • s moeilijk te zeggen wat ernstiger is: Joofheid of blind zijn. Gelukkig heeft een mens twee ogen. Een aandoening aan één oog hoeft niet per se tot blindheid te leiden. De kennis van de oogheelkunde heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen; lensoperaties en hoornvliestransplantaties zijn algemeen geworden.

Ogen zorgen voor contact met de buitenwereld en iedere oogaandoening wordt daarom snel als een ernstige zaak beschouwd. Angst voor blindheid lijkt wel aangeboren.

Een aantal jaren geleden is in deze rubriek de bouw van het oog uitg;ebreid aan de orde geweest. Een korte herhaling: het oog is een ronde bol die gevuld is met vloeistof, het zogenaamde glasvocht. Voor in het oog zit een aantal structuren die ervoor zorgen dat een helder beeld wordt verkregen. Deze structuren zijn de lens en de pupil.

De lens zorgt ervoor dat door te bollen en af te platten vanaf iedere afstand een scherp beeld op het netvlies, het achterste gedeelte van het oog, wordt geprojecteerd. De pupil zorgt ervoor dat de hoeveelheid invallend licht geregeld kan worden. Bij een te grote hoeveelheid licht zou het netvlies kunnen beschadigen.

Aan "de voorkant van het oog bevindt zich het bindvlies met in het midden het hoornvlies. We kijken door het hoornvlies, het bindvlies zorgt voor de bescherming van het oog. Bescherming wordt natuurlijk ook verzorgd door de oogleden, die zich bij de geringste aanraking sluiten.

Verschijnselen

Oogaandoeningen kunnen zich presenteren door middel van verschijnselen van uiteenlopende aard. Het bekendste is wel de vermoeidheid van de ogen. Evenals ieder ander orgaan kunnen ook de ogen vermoeid worden. Meestal is dit het gevolg van langdurig leeswerk of ingespannen priegelwerk. Onvoldoende verlichting of een beginnende verziendheid geven vaak als eerste verschijnsel een vermoeidheid van de ogen. Deze vermoeidheid treedt vaak in de loop van de dag op. Ook het werken met beeldschermen die niet goed afgesteld zijn of een te sterke verlichting hebben, geeft vaak aanleiding tot vermoeidheidsklachten.

ïen tweede klacht is wazig zien. Dit wordt veroorzaakt door brekingsafwijkingen. Mensen die een bril nodig hebben of een troebeling in het oog hebben, kampen met deze problemen. Deze troebelingen kunnen verschillende oorzaken hebben, bij voorbeeld bloedingen in het netvlies of in het glasvocht. Ook een ontsteking van het bindvlies geeft een lichte troebeling. Meestal gaat dit gepaard met afscheiding uit één oog of uit beide ogen.

Hoofdpijn is meestal het gevolg van brekingsafwijkingen bij mensen die een bril nodig hebben of bij drukverhoging in het oog, maar daarover een andere keer meer.

Een vreemd verschijnsel is de zogenaamde "mouche volante", het bewegende gordijn. Meestal is het van onschuldige aard en wordt het verschijnsel veroorzaakt door kleine troebelingen van tijdelijke aard in het glasvocht. Het kan echter ook het begin zijn van een netvliesloslating, hoewel dan vaak ook lichtflitsen worden gezien.

Ontstekingen

Conjunctivitis is net medische woord voor bindvliesontsteking. Vaak wordt het veroorzaakt door een bacterie die in het oog is gekomen. Het kan via een ingewaaid stofje zijn of een houtsplintertje. Het oog is rood en soms pijnlijk. Er komt een vieze 'prut' uit de ooghoek en 's morgens lijkt het wel of het oog dichtgeplakt zit. Kinderen hebben vaak last van een bindvliesontsteking die besmettelijk is. Verschillende kinderen binnen het gezin kunnen gelijktijdig ontstoken ogen hebben. De behandeling is eenvoudig: met oogdruppels of oogzalf die een antibioticum bevatten kan de kwaal bestreden worden.

Traanvocht bevat echter ook een soort bacteriedodend middel. Voordat antibiotica bekend waren, deed men onderzoek naar deze stoffen in het traanvocht. Tientallen mensen zaten dagelijks op bevel te huilen om tranen te produceren. Het werd bewerkstelligd door zeer verdund citroenzuur in de ogen te druppelen! Soms wordt ée ontsteking veroorzaakt door een virus. Deze infectie vereist een specialistische behandeling, omdat de kwaal zeer hardnekkig kan zijn.

Een speciale vorm van hoornvliesontsteking is het las-oog. Lassers zijn vaak het slachtoffer, doordat ze zonder bescherming lassen en de ogen bestraald worden met ultra-violet licht. Meestal is na enkele dagen de klacht weer verdwenen. Het blijft echter oppassen met lassen, hoogtezonnen en zonnen in het hooggebergte! Ook bij het laatste bestaat de mogelijkheid om grote doses ultra-violette straling op te doen.

Vreemde voorwerpen

Het oog is een orgaan dat veel te lijden heeft van kleine oppervlakkige verwondingen. Stofjes en vuiltjes komen in het oog en men begint verwoed te wrijven. Vaak wordt de kwaal dan alleen maar erger. Het beste is het oog uit te spoelen met gekookt en afgekoeld water om ervoor te zorgen dat het vuiltje wegspoelt.

StaalspHnters vormen een verhaal apart. Hoewel ze in eerste instantie weinig klachten geven, kunnen er na verloop van tijd roestringen ontstaan die het gezichtsvermogeri kunnen verminderen. Wanneer bij slijpen van ijzer een spliTiter

We kennen allemaal het "blauwe oog", een situatie die ontstaat wanneer men een stomp op het oog krijgt. Meestal komt het oog er goed vanaf, het losmazige omringende weefsel min- • der. Hier kunnen gemakkelijk bloeduitstortingen ontstaan, die na verloop van enkele dagen alle kleuren van de regenboog kunnen aannemen.

Vreemde ogen

Soms zie je wel eens mensen die iets hebben zitten in de ogen wat vreemd overkomt bij een ander. Een Pinguecula is zoiets. Het is een geelachtig bobbeltje, meestal aan de neuskant van de pupil. Men heeft er geen last van en het wordt ook niet groter. Het lijkt op een .. druppel boter die in het oog is blijven steken.

Een pterygium is een driehoekige uitbreiding van bloedvaatjes en bindweefsel op het bindvlies. Vaak wordt het veroorzaakt door langdurige blootstelling aan weer en wind. Het is een onschuldige aandoening, die echter kan doorgroeien tot over de pupil. Hierdoor kan het gezichtsvermogen verminderen. Een eenvoudige operatie kan het euvel verhelpen.

Zo zijn er enkele vee! voorkomende oogaandoeningen aan de orde geweest. Een volgende keer zullen meer aandoeningen in het oog besproken worden.