Digibron.nl

Jacht zonder noodzaak

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 4 november 1988
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 24   (Onbekend)

Vogelbescherming heeft vorige maand aan alle Nederlandse gemeenten het verzoek gericht om de jacht op elf vogelsoorten niet meer toe te staan. Die actie is goed aangeslagen. Een vrij groot aantal gemeenten verhuurt de jacht op tien trekvogels en de patrijs niet meer. Vijftig gemeenten nebben het modelcontract daarvoor reeds aangevraagd. Enkele gemeentebesturen vinden dat een beslissing over al dan niet jagen op genoemde vogels door de Haagse politici moet worden genomen.

Het standpunt van landgoedbezitters en particulieren is verschillend. De Provinciale Landschappen steunen Vogelbescherming wel. De minister van landbouw en visserij heeft bericht dat de jacht in natte natuurgebieden slechts toelaatbaar is als deze gericht is op een juist beheer. Dus zal er in wetlands op de genoemde vogelsoorten niet meer worden gejaagd.

Hoe men ook over de jacht denkt, het bejagen van vogels als goudplevieren, snippen, pijlstaarten en dergelijke is zeer onsympathiek. Dat de reactie op het verzoek om dat niet langer toe te staan zo positief is ontvangen, is verklaarbaar.