Digibron.nl

In Derde Wereld veel hoger energieverbruik

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 20 juni 1989
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 11   (Onbekend)

PARIJS — Het energieverbruik in de Derde Wereld en de socialistische landen is in de periode 1971-1987 meer dan verdubbeld, waardoor het aandeel in het wereldverbruik steeg van 37 procent naar bijna 50 procent. In de westerse industrielanden nam het energieverbruik in hetzelfde tijdvak met slechts 21 procent toe, zo blijkt uit een studie van het Internationale Energiebureau (lEA).

De studie is gebaseerd op cijfers over de 24 industrielanden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en tachtig landen daarbuiten. In de onderzochte ontwikkelingslanden groeide het verbruik van primaire energie in de periode 19711987 met 164 procent van 459 miljoen ton olie-equivalent tot 1212 miljoen ton per jaar. Het verbruik in de socialistische landen nam met 81 procent toe van 1390 tot 2519 miljoen ton.

Het verbruik van de twee groepen samen groeide met ongeveer 102 procent van 1849 miljoen ton tot 3731 miljoen ton, bijna de helft van het wereldtotaal van 7618 miljoen ton. In de industrielanden nam het verbruik met 21 procent toe van 3188 miljoen ton tot 3887 miljoen ton per jaar.

In de landen buiten het OESO-gebied is de relatieve betekenis van kolen en olie in de genoemde periode verminderd, ook al nam het verbruik ervan gestaag toe. Het aandeel van kolen daalde van 44 tot 35 procent en dat van olie van 37 tot 35 procent. Daar stond tegenover dat het aandeel van aardgas toenam tot 22 procent.

In de produktie van ruwe olie hadden de ontwikkelingslanden en de socialistische landen in 1971 een aandeel van 73 procent op een totaal van 37,2 miljoen vaten (van 159 liter) per dag. Het aandeel bereikte in 1979 een hoogtepunt van 77 procent (van 51 miljoen vaten) en verminderde vervolgens tot 72 procent in 1987, toen de wereldproduktie 61 miljoen vaten bedroeg. Het aandeel van de Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) in de olieproduktie verminderde van 50 procent in 1979 tot 44 procent in 1980 en 32 procent in 1987. De produktie van aardgas in de ontwikkelingslanden is toegenomen van 53 miljoen ton oHe equivalent in 1971 tot 267 miljoen ton in 1987. In de socialistische landen groeide de produktie van 212 miljoen ton tot 665 miljoen ton. Algerije was in 1987 de grootste gasexporteur in de Derde Wereld. Andere landen met een flinke gasexport waren Indonesië, Brunei en Maleisië.