Digibron.nl

Kwartaalwinst Unilever hoger

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 9 november 1990
Auteur: Unilever is in
Pagina: 1   (Voorpagina)

ROTTERDAM - De nettowinst van Unilever is in het derde kwartaal van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode van 1989 gestegen met 7 procent van ƒ 903 miljoen naar ƒ 967 miljoen.

In Europa verbeterden volgens topman F. A. Maljers volume en marge in het derde kwartaal aanzienlijk. De consumptie-ijsbedrijven hadden weer uitstekende resultaten en de groei in consumentenprodukten van de Duitse bedrijven was goed. De bedrijfswinst steeg van ƒ 1,03 miljard naar ƒ 1,31 miljard, de marge ging van 9,4 naar 11,1 procent. De winst was ook hoger door de verkoop van de oliemolens in Groot-Brittanniëen Duitsland.

In Noord-Amerika waren de resultaten teleurstellend. De bedrijfswinst daalde, mede door herstructureringskosten van ƒ 405 miljoen naar ƒ 259 miljoen en de brutomarge van 10 naar 6 procent. Delen van de voedingsmiddelenbedrijven werden geconfronteerd met sterke concurrentie en verminderde vraag. Unilever neemt maatregelen ter verbetering van de resultaten van deze activiteiten. Voor de hiermee gepaard gaande kosten is in het derde kwartaal een voorziening getroffen. In het wasmiddelenbedrijf is de winst gedrukt door de kosten voor nieuwe initiatieven in de markt.

De eerste negen maanden van het jaar geven een winststijging te zien van 5 procent van ƒ 2,55 miljard tot ƒ 2,68 miljard. Het interimdividend wordt verhoogd van ƒ 1,37 naar ƒ 1,44 per gewoon aandeel. Tegen constante koersen, dus zonder de invloed van wisselkoersveranderingen, bedroeg de stijging van de winst in de eerste negen maanden 11 procent en in het kwartaal 10 procent.