Digibron.nl

Veiligheidsraad VN keurt „geweldsresolutie'' goed

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 30 november 1990
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1   (Voorpagina)

NEW YORK/WASHINGTON/LONDEN - De Veiligheidsraad van de VN heeft gisteravond de „geweldsresolutie" goedgekeurd die VN-Ieden toestemming geeft met „alle noodzakelijke middelen" Irak uit Koeweit te verdrijven als Bagdad zich op 15 januari nog niet heeft teruggetrokken.

Irak heeft het wat het noemt „ultimatum" van de VN vanochtend officieel verworpen. „Irak verwerpt het ultimatum en de bedreigingen en zal niet zwichten voor arrogantie en terrorisme", aldus een gezamenlijke verklaring van de regerende Revolutionaire Raad en de leiding van de Ba'ath-partij. Zij riepen de Veiligheidsraad ertoe op „één criterium vast te stellen om het geheel van de problemen in het gebied op te lossen" en „de weg van rechtvaardigheid te bewandelen".

Volgens de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, zullen de komende weken de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad (de Verenigde Staten, de Sowjet-Unie, China, Groot-Brittannië en Frankrijk) blijven streven naar het vinden van een vreedzame oplossing voor de Golfcrisis. Een krachtig pleidooi voor nieuw groot diplomatiek initiatief deed Bakers Sowjetcollega Eduard Sjewardnadze.

Sjewardnadze zei dat de Sowjet-Unie ook na de aanvaarding van de VN-resolutie geen troepen naar de Golf zal sturen

Tweede keer

Het is de tweede keer in de geschiedenis van de VN dat de raad het gebruik van militaire middelen goedkeurt tegen agressie. De eerste keer was in 1950, toen het communistische Noord-Korea Zuid-Korea binnenviel. Resolutie 678 werd met twaalf van de vijftien stemmen aangenomen. Cuba en Jemen stemden tegen en China, een van de vijf permanente leden van de raad, met vetorecht, onthield zich van stemming.

Iraks ambassadeur in Frankrijk, Abdul Razzik al-Hashimi, zei in een interview met de Britse omroep BBC dat president Saddam Hoessein bereid is tot gesprekken over de Golfcrisis en bereid is omwille van de vrede offers te brengen. Hij zei niet wat hij met die offers bedoelde.

„Dichter bij vrede"

De Amerikaanse president, George Bush, noemde de „geweldsresolutie" een „doodserieus" signaal aan de Iraakse president. „Dit zal hem duidelijk maken dat hij uit Koeweit moet vertrekken", zo zei Bush tegen verslaggevers meteen nadat de Veiligheidsraad de resolutie had aangenomen. De uitslag van de stemming in de Veiligheidsraad vormt naar zijn mening „een erg krachtige verklaring". „Ik hoop dat wij dichter bij vrede zijn", zo voegde hij daaraan toe.

Secretaris-generaal Javier Pétiez de Cuéllar van de VN zei te hopen dat het uitstel van 45 dagen zal worden gebruikt om oorlog te voorkomen. Hij riep op tot het langs diplomatieke weg vinden van een vreedzame oplossing.

Volgens de Cubaanse minister van buitenlandse zaken, Isidore Malmierca, komt resolutie 678 „praktisch neer op een oorlogsverklaring". De Chinese minister van buitenlandse zaken, Qian Qichen, zei in een reactie dat de inhoud van de resolutie niet in overeenstemming is met China's opvatting dat alles gedaan moet worden om een vreedzame oplossing te vinden.

De gisteren aanvaarde resolutie is de twaalfde die door de Veiligheidsraad tegen Irak is aangenomen. De tekst van resolutie 678 vermeldt niet expliciet dat er geweld mag worden gebruikt, maar geeft toestemming aan de „VN-leden die samenwerken met de Koeweitse regering (...) alle noodzakelijke middelen te gebruiken" als Irak op 15 januari niet volledig gevolg heeft gegeven aan alle desbetreffende resoluties.

Gijzelaars

De nieuwe resolutie geeft Irak nog zes weken de tijd als een „laatste kans" om alsnog gehoor te geven aan de eerdere resoluties, die de raad sinds begin augustus heeft aangenomen. Alle leden wordt verzocht de „daartoe strekkende steun" te verlenen om dit doel te bereiken.

Of er een oorlog uitbreekt, hangt vooral af van de diplomatieke ontwikkelingen in de komende zes weken. Een militaire aanval kan ook makkelijk worden uitgelokt door een agressieve manoeuvre van Irak of als westerse gijzelaars die in Irak als „menselijk schild" worden gebruikt schade wordt berokkend.

De anti-Iraakse troepenmacht in Saoedi-Arabië zou gisteren in verhoogde staat van paraatheid gebracht met het oog op een mogelijke Iraakse vergeldingsaanval.

Volgens het nieuwsbureau Press Association was luchtalarmfase „geel" (de op een na hoogste alarmfase) in werking gesteld voor Amerikaanse en Britse troepen. Militaire zegslieden in Saoedi-Arabië hebben dit bericht overigens ontkend.

Zie ook pag. 3, 6, en 7 .