Digibron.nl

Kansen op overleg tussen Irak en VS flink geslonken

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 19 december 1990
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1   (Voorpagina)

NICOSIA (RTR/AFP) - De vooruitzichten op besprekingen tussen Irak en de Verenigde Staten om een gewapend conflict in de Golf te voorkomen, zijn gisteren geslonken nadat Bagdad waarschuwingen in de wind had geslagen en had bezworen zich niet terug te trekken uit Koeweit voordat het Arabisch-Israëlische probleem is geregeld.

De besprekingen worden gezien als een laatste kans voor vrede, nu in het Golf-gebied ongeveer een miljoen militairen zijn samengebracht. Maar de kans dat ze doorgang vinden, lijkt kleiner nu de Iraakse president Saddam Hoessein heeft verklaard dat het geen zin heeft zijn minister van buitenlandse zaken naar Washington te sturen om daar opnieuw van president George Bush te horen dat Irak zich op 15 januari uit het leeggeroofde emiraat moet hebben teruggetrokken, of dat het anders met geweld wordt verdreven.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, die zich realiseert dat hij mogelijk de eenduidige westerse boodschap niet direct aan Saddam zal kunnen overbrengen, moedigde de Europese Gemeenschap nog aan te pogen de Iraakse leider te overtuigen dat er geen andere mogelijkheid is een verwoestende oorlog te vermijden. Maar de EG-ministers van buitenlandse zaken besloten gisteren in Brussel niet de Iraakse minister Tareq Aziz te ontmoeten als die niet eerst met Bush heeft gesproken.

Palestijnse probleem

In een vraaggesprek met de Turkse televisie dat gisteren werd uitgezonden, zei Saddam dat Aziz niet naar de Verenigde Staten gaat om opdrachten in ontvangst te nemen. „Als Bush de VN-resoluties tegenover ons gaat herhalen, dan heeft het bezoek geen zin. Van een Iraakse concessie inzake Koeweit is geen sprake voor het Palestijnse probleem is opgelost", zei Saddam in het vrijdag opgenomen interview.

Zijn opponenten wijzen de pogingen van Saddam af om een verband te leggen tussen de invasie in Koeweit op 2 augustus en regionale problemen, zoals het Israëlisch-Arabische conflict. Bush benadrukte de uitvoering van de Veiligheidsraad-resoluties maandag nog eens, en zei dat de Iraakse troepen 15 januari om middernacht „elke vierkante centimeter" van Koeweits grondgebied moeten hebben verlaten indien Bagdad een vreedzame oplossing wil van de Golfcrisis. De president zei dat, als de besprekingen met Irak doorgaan, er geen sprake kan zijn van onderhandelen over de VN-resoluties.

De Amerikaanse minister Baker verklaarde gisteren in Brussel tegenover verslaggevers dat Irak hem geen nieuwe datum heeft voorgesteld voor een ontmoeting met Saddam. Maar hij zei dat Washington de EG zou steunen, evenals „alle diplomatieke inspanningen die kunnen leiden tot een vreedzame regeling".

Thuisfront

Aziz zou aanvankelijk president Bush afgelopen maandag in Washington spreken, maar het bezoek ging niet door wegens een geschil over de vraag wanneer Baker het tegenbezoek zou brengen aan Bagdad. Irak trachtte een wig te drijven tussen de bondgenoten toen het zondag Italië, de huidige EG-voorzitter, liet weten dat het het bezoek van Azlz aan Rome deze week wilde laten doorgaan. Een Nederlandse woordvoerder verklaarde dat de EG-ministers besloten de besprekingen af te gelasten omdat Aziz niet naar Washington is gereisd.

President George Bush erkende gisteren dat een langdurige oorlog in de Golf de steun onder de bevolking zou kunnen verminderen en beloofde te trachten een eventueel gewapend conflict in de regio kort te houden.